TODAY -

TAWkMr KDakjG Kgfg wDjOcld wkTSGeq [lA [O \b SbG\ld wgeSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 06 2018 : TAWkM KDakjG Kgfg wDjOcld wkTSGeqxgrad wDjOcld alelcalEG sEKMflEG [OTe SESDjq [kT [lM [lEr [lW [lK fkBEKgN [lEr [jqkE [lKlGK mgagflrs KDflG mpZkds ZKg alaOjlErA [OW [ErjKDflErgi SbG\ld wgeSDjl!

ZKg vgW agegKfj KlsDjlfjg[lGsg sEWjlEK oOMr wkiFOdSgq FyjA [ar [lA [O \b SbG\ld wgeSgq [rbr KDflG mpZkdsg akTsprxg aD\begKgwkM [lragegKfDjlKE okBcgi [lEr [jqkE rgzlmNalEG (akobr) rgwkjGalEGsg rgjldfj fg [pv ojgsbakje Kgxelfjg [OTSg!

[kT [lM [lEr [lW [lK fkBEKgN [lEr [jqkE [lKlGK mgagflrsg olr [jqkE wDjOcld (TKG [lEr eOjF TKG) vEre jOTvyRbjge Kgxelfjg [OTSg!

sAwleg [Kge TAWkM KDakjG Kgfg wDjOcld TAwDmgalEG fyeqxgrad rgckTE, rgzlmN fyxeg!

rg wg [kj KlA Kkqxg Fqd wkTSGseg!

FyjA [rbx ajg mpee _k Zkimrbe vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe okTSg, KDflG [Kgr KDakjG Kgfgxg Fqd wkTSGeq oOGerbe mkdSgqeg!

T-flErjxg SbGFkir wDjOcld alelcalEG sEKMflEG [Kg SESgqeg!

[kT [lM [lEr [lW [lK okTjgq sAwleg [Kg SEqx mOee wDjOcld [Kgxg rg wg [kjevgiq KlA Kkxeg!

rg wg [kj KlAqr vkBjkde Fk 6 mOA vImq \kT!

wDjOcld [Kg mbwk sDjOj 1523 jOAxgeg!

aegwbj [Kg afA Kkie FyKkqgre mkdSgq [OTqe vkBSG Fyjkixg FqdKgi Sbaki vkBKge wkTSGeqxgrad rg wg [kj [Kg \kAe Fbe Kkqg\b!

KDakjG Kgfgxg [lA [O \b [a SbG\ld wgeSgq [Kge KDflG [Kgxg [jqkE rgzlmNalEGsg [eyq vlNfj [a okirOdmxeg!

aKgr vkBSG Fyjkixg fOZkE fOZkEq Kjbd s\k \kBjg!

sAwleg [Kge wDjOcld [Kgxgrad FqdKgi wkTSGmdw afAr Sbaki vkBKgEeq oOGeqg\b!

akobr rgwkjGalEGsg akTsprxgKb FqdKgi \kie wkTSGwg\b okTq _kWA FASg!

[lA [O \b SbG\ld wgeqxg FyjA [rbr jlzgeD\b agegKfj sjkA KD\kA, olMF ageKfj [lM c\lEfsbakj, vgW KlsDjlfjg rk. cl KbjlK qkqb [arg KlsDjlfjg (jlzgeD\b) fg jEcgGKb Kjbd \kSg!

TAWkM KDakjG Kgfg wDjOcld [Kgxg aebir fOZkE fOZkEq sAwOelEG s\k \kBjg!

sAwOelEGKgi [Kgxg aebir KlEfDjlM qgcgelK rgKfDjdsg aSkr aMfg mlqlM skj wkjsgi sA [OWgK, KDfDjgG mkTfgi, WbG [OzjqDjgc, fOAqgKek akjslG, jOr cg[OagfDjg cIdKE rgckTE \kBjg!

[rj TEfjzlEKEr wbi 24 vbNe TKgi wgq, Kgfg mlqlM xDjgE, W\kj okTrDjlEG KgKflA, TEfgxDjlflr wqDmgd fDjkEKwOjG \kBjg!

oljgflcxg aebi vEe sImk WOjG jgcbzgelKE wDjOxDjk, TKG jgzjWDjEG rgzlmNalEG, _lKG jgzjWDjEG, slsDjbwkG xkjrlE, jgzj sDmgEKgi wDjOcld \kBjg!

[lrbslKE oqsg aebir wDml xDjkBEr, TErOj KDflrg\A, [kjfgWgKM fW, xlMmjg, KkTsM fDjld, okjr [lE KOW mlEKDslN \kBjg!

TEWDjkKfDjdvj [lE [lmkTr KOmbKEr wqDmgd olMF [lEr KOKM KlWfg, jgeb[lqM Tejcg, [kT fg seldfgzgfg, KDakjG [kT fg qlc KOmbKE \kBjg!

wkE Kgfg KOmbKEr KDakjG aOqgmgfg, KkTsM jbG, KDakjG KOmgr _lKG alelcalEG KgKflA \kBjg!