TODAY -

'vgir mO [lE [Orjxg WgzA ToO oOjgqKg sOdeeq KDflG WOjK eye jgsDjbG fyjgqeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 07 2013 : aegwbjxg vgixg rgKfDjgdKgir mO [lE [Orjxg WgzA ToO oOe mpqxbA fyjgqKg sOdeeq KDflG xzjEalEGe _kjqKb _ke KDflG WOjKKgi myeeq jgsDjbGalEG vGFjgqeg okTe aegwbjxg vgW agegKfj [OsDjA TqOqge ZKg aegwbj qgRkE Kzkxg agWAr WOirOdSDjl!

ZKg rgwkjGalEG 36 sg KwDmgalEfjg rgakE wkK fyeq SEeqr fDjgekabM sOixDjlKsg [lA [lM [l, [kT TqOoMqg [aKbi [lE Kg wgxg [lA [lM [l mkTKOA TqOAvkxg _kWA KlirOdmrbe Kg [lA TqOqge okT, aegwbjxg mO [lE [Orj Sj WkBrg WxGml okTe myT!

wbmgK KDflKEKgir alE w_kj 60 WkB \ye FAq ZArqrxg vgirrg eOiapWkB KgEerq \kBjg!

oErdsg jgsDjbGalEG jlMmg [Kg mOTjxrg Sj aSp Wjxeg okTe SMmg!

[fp mAKgirrg mpZkdsg Fqd \kAe myq ZArDjg [rbqb Fqd WIrqKgir sjAe Fqd wgxrxl okTq SEejg okTSg!

awkErxg mEekT TEfjwDjgej s\k mkdsrqKb aegwbjxg mO [lE [Orje mkdegiq wOdfDjg!

mO [lE [lE [Orj WxGmxrg wDjkTzlG TEfjwDjgej s\k mkdfbe Fqd wgqrg SjaSp ZAxeg SMmg!

oD_kTG smj cOq mpZkde mOTe wgqrg ZAmOT!

jlM_l \yjdeq T\jwOjG vkBFodw afArrg Wxeg okTSg!

Kg [lAe aSk fkjrbe okT, vgixg mAKgi [Kg TErg\kxg sEKfgfD\bKExg aSkr aKke wDjOfld fyrbe mpjgqeg!

[rbqb FkTexg vGeqgr egiFye awb [OTqxg vGeqg mpjg!

vgixg mAKgi [Kg egiFge Kjzl fyrbe akxg akxg mAxg awb SIrOdw fZkT Wrl!

Fkie Br odw, ebi \bimx aKgWkB [pxg mAeg okTqerg Brb [aKbi ebir akiSgq \kT!

mpzkde rgzmNalEG wkTSGwrKb wDjOqDmlA mpfeq oOGeeq oOGejg okTSg!

vgixgKb mlE jlsOjr fyeq rkTjldfOjlG FAeqKb oOGejg okTSg!

_kWA s\k FAmq fbir rgwkjGalEG 36 sg KwDmgalEfjg rgakE WOj xDjkEGK 2012-13 xg mbwk sDjOj 574.61 xg KlEWA wkK fySg!

[ajOAr vogKgxg [lwDjgMrxg cbmkT WkBqxg KgcgEeeq KlEWA mbwk sDjOj 3002.98, 56.000 wkK fySg!

o\li aegwbj [lwDjOwDjg\lKE (eAqj 1) qgM [aKbi (eAqj 2) qgM okBKf wbFOdseg!