TODAY -

jkobMe akjv 20 r, ejlErDj aOrge akjv 30 [aKbi [agG Kkoe [lwDjgM 9 r TAWkM mkdryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 13 2019 : mOd Kzk agSMxg slAwlExgrad fOZkE fOZkEq wOmgfgslM wkjfgKgixg mbvgiqKgi TAWkMr aFI aFi mkdsryjg!

Fk [Kgxg 15 r [lE wg wgxg mbvgiq alXkm\kxg Kg [lA, sOEjkr KIak, Fk [Kgxg 20 r sOixDjlK mbvgiq jkobM xkERg, Fk [Kgxg 30 r wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrg [arg [lwDjgM 9 r qg cl wgxg elKelM wDjKgrleG [agG Kko TAWkMr Fbimxeg!

[OM TErg\k sOixDjlK sagfg ([l [kT Kg Kg) mbvgiq jkobM xkERge Fk [Kgxg 20 r TAWkMr Fbimq afbir okNf skicpqbir wkiFOdsrq agWAr Kjbd \kxryjg!

jkobM xkERgxg SOivG [Kg mOd Kzk agSMxg aki[OTee sOixDjlK wkjfgxg [vyq slAwlE [OTxrqe awbi Wke wkiFOdeqxgrad FyjkiKgi fySDjl!

sOixDjlK mlcgKmlvjKgieKb agWA [Kg akT wkde wkiFOdw \keqxgrad Fyrki s\k wbexryjg!

ogjA [Kgxg afkir sOixDjlK mlcgKmlvjKgi [arg [lA wg Kg Kgxg Fy wbq s\k \kBe sbNe SEe- epeq mpSDjl!

qg cl wgxg ajb[OTq mbvgiq [OTjgq TErg\kxg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrgKb Fk [Kgxg 30 r TAWkMr aSk mkdmq \kT okTe wkjg!

ogjAKgxg afkir sEWkjalKE myeqxg Fqd vGFjg!

KDflGkgr wkMmgq qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kgxg vog 2 awbi Wkjdwxg FyjA Fk [Kgxg 15 r wkiFOdsryjgq [KgxgradKb KlA- Kkq oySDjl! FyjA [Kg okNf skicpqbir wkiFOdeq FyjkiKgi fySDjl KDflGKgr wkMmgq mpZkdKgxg vog 2 awbi Wkjdwxg FyjAKgr \beg\E agegKfj [a \kBjq \kT okTe wkjg!

qg cl wg aegwbj wDjrlKsg wDjKgrlEG \kBe mbvgiq s\k xb_kokfgr mpjg!

mbvgiqKgi [Kge o\li TAWkMr FOjdmq afbir vN vkq FyjkiKgi mlNmxeg!

FyjA [Kgxgrad KlA- Kkqxg Fqd vGFjg!

vogKgxg [lwDjgM 9 r qg cl wgxg elKelM wDjKgrlEG [agG KkoKb TAWkMr Fbimjxeg!

mbvgiq [Kge TAWkMr mkdfbe agWAr Kjbd \kxeg!

KDflGKgr qg cl wge agSMx ajg mpee wkTSGw Fqd Fyjki s\kKb \liKgMmAxryjg!

ajdKgr, [lEwg wgxg mbvgiq [OTjgq alXkm\kxg vgW agegKfj sOejkr KIakKb Fk [Kgxg 15 r TAWkMr Fbimjxeg!

mkdsryjgq mOd Kz agSMr [lE wg wg Fliexrq ogjA s\kxg afkirKb agWA wkiFOdfbe SEe-epexryjg!

mbvgiq [Kgxg SOivGsgrad [lE wg wg, aegwbj KDflG \begGsg akTsprxg fZkTWrq Fyjki s\kKb wkTSGw oySDjl!