TODAY -

myag-KgeagKgixg SEqgxrq rk. ejr [l [kT fg \b Kg, vGagEejgq \beg\EKgie wbEe KyxGseg : KabZy
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : myag- KgEagKgixgrAd Seqgxrq Kg wg [kTxg agjlN rk. [lA ejr [OM TErg\k fDjkG \bEg\E sOixDjlK ([l [kT fg \b Kg) aegwbj [aKbi aKgx vGagEejgq \beg\E 53 e KyxGmxeg okTe [l [kT fg \b Kg aegwbjxg [lxcgsD\bfgq alAqj sl [pv KabZye WOirOdSDjl!

TjkqG zqEr ZKg wkBagKgix BEqr sl [pv KabZye okTSg, mlWG [lE KlsD\bmj wkjfg wbFOdmgq Kg wg [kTxg agjlN rk. ejr KyxGeq mlNejl!

mArAKgr myag-KgEagKGie Fliejgq [_kq s\kqb olqgrbe Fqd wkTSGwgjdsrq mbvgiq [Kgr KySGeqxgrad mkNmqeg!

aegwbj mpZkdsg fOZkE fOZkEq rgwkjGalEGKgixg Askr Fqd fyjgq aKfjjOM [arg slcD\bM [lAwDM\gKgi SbrOivrq s\k a\Oderbe mpjgqeg!

vog olEe [_kq a\Odejq aKfjjOM [lAwDmO\g s\l WIWA FOdn jkTG Wirq \kBjgqeg!

jgAKf Kbmkqsg Fqd fyjgq s\k oErdf fOdmO okTe ajg mpeq [OFOjgfge eOfgK wgjdSDjl!

aKg \kAe mkTqd Fgq [aeg!

afA Kkiek _kckjdmq KgeagKgi [Kgqb Sbrdf fOdSDjO okTe eOfgK wgjdw [Kge [_kq a\Odejl!

jgAKsg Kbmkqsg Fqd fyjAqKgi [Kg fOdSDjq afbir [lE cg [O [ark KgEexryjg!

aWA [Kgr okEe Fqd fycjAq KgEag s\k [arg [jbq WgzAr mpxryjg!

Tabi -aebi wbcjgq s\k Fqd FOdmdw afAr [OTjdsryjgq [_kq s\k [Kg ajg mpeqKgie SiqgWA FOdT!

myag-KgeagKgie ogjA s\kr [_kq a\Odep!

KDflG [Kgxg ajb[OTq spFlM s\kr KDfjgG zlErj WAcjgq s\kKb wbmgKe fkEFOdwgq s\kKb Fliejgqeg!

KgEagKgie [_kq a\OdejdN afAr \liqgxrq mbvgiqkgi SEqxg fZkTWrq mkdml!

rk. [lA ej myag-KgEagKgix mOTee vGagEejdN mbvgiq [a [OTqe KgEagKgixg SOMmkB abEe SIT!

[KgxbAq mbvgiq [Kge wkjmg\kalEf agobG [OTe vGN afAr KgEagKgixgrad \kTWeq SOMmkB mkBjdseg Fkcp!

agSMxg afAr KlM \lEq [arg aKM w_kj KgcgEerbe zOG skeq oOGejgq s\k [pSOTe akTFgq wgq fkT!

skimOE vbAq agSm [a [OToEeq [pSOT wbAeade [aGf [OTe wbEKgEerbe oOGeagEejKg1 [Wq agobG Serbe [pSOTxg mArA \kTWq [OTxeg okTeKb WOirOdSg!