TODAY -

sImk wkdf Zk avk mgKgi 30 jOA FkrSDjl Zk WkrOdwgxeb, \OdSGKg; s\kKg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2017 : sImk wkdf ZKg rgjldfOjlG [OW WgKjgce Zk avk mgKgi 30 jOA FkrSDjl!

ZkKgi [Kg WkrOdwgreq WgKjg agegKfje [kwgM fySDjl!

rgjldfOjlG [OW WgKjgce ZKg [\bd wbi 8 jOA fkqr sImk xlGsg [_ki FIqr mpq sImk wkdf Zk avk mgKgi 30 jOA FkrSg!

Zk FkrSgq [rbr WgKjg agegKfj [lE s\kKg, rgwkjGalEG [Kgxg rgjldfj rlqgr sl Kgajl, [lrgKelM rgjldfj T KbmOvek, cOTEG rgjldfj [pv qgjaeg, rg [lW [O TAWkM _lKG [lK TZOag, rg [lW [O TAWkM TKG [O cgqEmfk, [kjsg[OmOcgxg KbwDjgEflErlEG sl rgaegKb Kjbd \kSg!

Zk aSM s\k aFIKgGe jy, agjxM, sfmk, KgMzj skN, xDjkK skN, wliqk, ZkfOEevgiq s\k FkrSg!

Zk avk Fkrqxg FyjA [rbr _k Zkimrbe WgKjg agegKfj [lE s\kKge okTSg, sImk wkd okTqKg aegwbjxg oljgflc KkTG [OTe mpqf eGfe sImk mkTWA okTjxKb SIeq \kAe ajb[OTq aWAeg!

sImk wkd [Kg mb ekEe FAqr Zk \Odw okTq [KgKb \kAe ajb[OT!

ZKg Fkrjgq Zk avkKgi [Kg Wkrbe vkFOdSDjqrg sImk wkdsg Wceq oOGejgq s\k [Kgr Wcq aKd [rb \kBjjOT!

Zk mpjgqaSp sImk wkd [Kg mb ekEe mpq ZAxryjgqeg!

sImkxg agG\liWA [Kg mAqg vGwKgixgrg sImk wkd [Kge [OTjgqeg!

sImkqb TskTSbAeq [arg WcoEq okTqKgr Zk ajki skTe mpoEqKb vIT!

Zk okTqKg \liqr ebiZkTq, sMmdw wOdw aoyKke wgjdw SbrOM [aeg!

sImk wkdsg [sOTqr Zk \kAe mpjqrg sImkxg aKd Wcq olExGseg!

Zk \Odw [KgKb aoyKkx edee Wcq olExGoMmgqeg!

sImk wkdsg ZkKgi WkrOdmqrg Zk mpfq sImk wkdsg aKd [OTrbe Wcq ZAmOT!

ag\kAe TKk TKkxg TjMeg SMmx Zk Wkqgxeb!

KgsbjgfgKgieKb sImk wkdsg Wcq aKd akioEreq vldKgEe Zkd KlErbe Zk WkoEreq Fyrki myqg\b okTeKb WOirOdSg!

WgKjg rgwkjGalEGsg rgjldfj rlqgr sl Kgajle WOirOdSgqr, Zk Fkrjgq [Kg sImk wkdd [arg TEejaOG [egr wbEe Zk avk mgKgi 30 jOAeg!

Fkrjgq ZkKgi [Kg avgEckd Fkrqxg aFy fkrDjl!

ajArg aoyKkxg [OTq vgEckd vjkievgiq ajki skTe oyjg!

ZkKgie wkAxrq vgEckd Zkdf ajki skTe mpjl!

ZkKgi [Kgxg avgEckdsgrad [_kq mpjjOT!

Fkrjgq ZkKgi [Kg aSM \kAag!

xDjkK skN, xOMrE skN, wbdmkBqg [arg wliqk, ZkfOEevgiq \lMoyZpxg ZkKgiKb \kBjl!

ZkKgi [Kg mpjqrg sImk wkdf TKI [arg ekwgKgie aOGKgMmgq s\k [Kg Zke vkFOdSgrbe [aOGw s\kKg mpjjOT!

sImk wkd ekEe mpjxeg!

sImk wkdsg [_kiFIq Kjbdf mpjgq WgzAKg \limx WgKjg rgwkjGalEGe Zk avk Fkrxl okTqxg _kSM mkdSgqeg!

TKI [arg ekwg a\kA oyjgqKg Zk mpfqrxgeg!

Zk mpjqrg ekExeg SEqrxg Zk avk Fkrqeg okkTeKb WOirOdSg!