TODAY -

aopmOTKIr qOA FAcgErbe aopjOTr [sg-fbcbi wOdoEq sErlA fyT : sAagfg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [lwDjgM 22 2019 : aopmOTKiKgir ZkTokd mpfe qOA FAcgErbe vog fyjgq fbixg [OTxryjgq aopjOt SbEekTr [sg fbcbiq wOdoEq okTqKg cOTEG KDfbrlEGK sOjrgelKE sAagfg (cl [lK Kg Kg) e [_kiq Fkdf sErlA fyT okTe cl [lK Kg KG xg agrgk sOjrgelfj Kckr zbT\ka\bAe wDjlKf FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, KgsD\bjgfg WOjKKgie Sbjd okire mpq TAWkM a\Omrxg fgrgA mAqgr sgmOagfj 3 Sdfad vGmx mpq ebwgavk Zkdf fAq, Kg Kg fg zgKb SgMmgq mgfM WDM_kj KDsbM ZKg qOA FAcgEfbe aopjOT SbEekTr KkTsOmOcgslM fDjOa mpoESgq [Kgad cl [lK Kg Kge [Zdw wOdT!

[KgxbAq FyrOd [Kg agKE KDsbMKgir oySgq vog Sjk [Kgr KlKE oyjdw afAr \kAe fOTe FOdw FyrOd [aeg!

SbEekT [Kgxg sbTe Kkie ekjdmgq sekxbA q Sjx myfbeq akEq mk\lFOdw ZArDjgq mkT[Oieg!

[KgxbAq FyrOd [Kg agKE KDsbMKgieKb [jkEq Sjk mOEe [arg WOie vGFjl okTqKg a\ld KlioEqxbA fyT!

ogjA [Kgxg afkir ajg mpeq [rbslKE rgwkjGalsg asOd FOiqKgie fbagEe mpKgEq [Kg mpqkd ag\kA [arg aopjOTKgixg [OTe mkTqd Fgqeg!

aopjOT SbEekT [sg-[SI [aGf \kBre aegi fAq _kSMmOE [ar aop-aKgE fArbe agKEejg KDsbMKgixg sMvjlM TEwDjlmgcA mkE [Kgxg mkNFOdeq _kSM Seq afA [OTjl!

ZKg amlAxg oOimdmgq TEWOjalKE fldeOmOcgxg xDmOqlM Tjk [Kgxg TjOTee vGagEeq ZAq [lrbslKExg skimOE [a mpoEeq ag\kA wbEe oOGejgZp ajDf abdeq s\k FOdoMmddw [Kgad sbNe \liKgEoyrDjqrg mkdsryjgq clejlKE [Kgxg _kSM agG\li [jkEq akTspr vGSgrbe wbAeadsg akiq [OTjdmOT okTegiZkkT mpfl1 slwfmgc SbEekT [axbA KlEckB wkTq ag[OT SbcOd Sjx aop fAWaKI [OTjdmq wDjkTzlG [arg agKEejg KDsbMKgir [kj fg T 2009 xg vGe-skimOE afbiTEe KOGFjq SbEekT ag\kAxg \kArDjqr vkr 25 jgcjzlKE [OTe FAWA FOdw [rbKb vGwxg aobGf KlMe [ragKE KgG mpq ZAq ag[OT Sjxg [lragKE wOmgKg [OTjgqjk okTqKg ag\kAxg _koIeg!

agKEejg KDsbM [Kge fyegiqr fyrbe vGFjgq Fy[OiKgi [Kg sbNe \liKgEq aFy fkjl!

aopjOTKgir [sg-[SI wgrbe aop fAq \kEq wbAeade oOEeagEKg!

aopjOT SbEekTr Kgiejdwr aopjOT SbEekTxg [wbEq mbNfgE [OTjgq cl [lK Kg Kge fbagEe mpFOdmOT okTeKB aSk fjg!