TODAY -

mb-ekEq mArA [OToEqr [pSOT wbAeade oOGeagEeq vIT: c\lEfsbakj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : mb-ekEq mArA [OToEqr [pSOT wbAeade [aGf [OTe oOGeagEeq vIT okTe olMF [lEr Wlagmg _lMWg\j agegKfj [lM c\lEfsbakje ZKg jgcelM TEKfgfD\bG [OW alrgslM KkkTEKlK (jgAK) sg cbqgmg oOMr wkiFOdSgq KgAwOcg\A oyrOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

sDmgE TErg\k agKE slAwlTE TE alrgslM sOmlc [lEr oOKwgfkM [lEr TGK TaOjflEK okTq fOwgdf wkiFOdSgq KgAwOcg\A [rb oyrOdwxg FyjAr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe olMF agegKfj [lM c\lEfsbakje okTSg, odvki We mpqr mb-ekEq okTqKgKb \kAe ajb[OTq [aeg!

mb-ekEq mArA [a [OToEeqxgrad [pSOT wbAede [aGf [OTe oOGeagEeq [arg Kzgd KlEK mpq vIT!

mb-ekEe mpqxg skEeqKgi eok [OTjgqKgie egiFge SIq vIT!

fbixg \bAqgjlM [OTjdsryjgq eokKgi egiFge _kSM fke Fqd fyrbe mb-ekEq \kTWq SbEekT [a wbjdeq oOGeq fZkTWrl!

mb-ekEqxg skEqKgixg afkir agWA wkiFOdfbe SEe epejx FOdSDjx mAqgr vke Fdeqxg asb ajki oldf mIFOdwxg opeqg [Kg fOdKg!

vkBSGmq aWA s\kr \kAe mb-ekEe mpq ZAmgqKg aWAKgi [rbxg ag\kAe \kAe Kgzgd KlEK mpq [arg ekEeq oOGeq [rbeeg!

WgjOM ekEe KlGw skj fOiq, mkTjgd mkTKb opq s\ke xkjg aebirxg [aOGw oldf mIFq [rbx mkTjgd opfq s\k [ae SbErOdmx aWA vke obErOdwKb \kBjg!

mb-ekEq wbjdwr \kAe KkTEfgWgd [OTq a[Oir vIKgExrq eGfl!

TKk TKkrxg oye mb-ekEqxg _kSMmOE vlEqx mOTee [aOG [skT aWA vke FAqxg opeqg mpq fkT!

mb-ekEqxg ajb[OTqKgi [Kg SIagEeqx mOTee Fqd [OTe [OEFOdw vIT okTKb WOirOdSg!