TODAY -

SbEekTxgrad [Wq fyeq sGFOdwx mOTee oOGeq vIT: sjkA KD\kkA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OdfOqj 08 2017 : SbEekTxgrad [Wq Fqd fyeq sGFOdwx mOTee oOGeq vIT okTe sEcbaj [lWg\kjK WbG [lEr wqDmgd rgKfDjgqD\bKE agegKfj sjkA KD\kAe ZKg [kKk oOM, eOjG [l [O Kgr olwgelK WOjTzj okTq FgAr wkiFOdSgq Klagekj oyrOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

wDjckwgf qDjAasbakjg TKOjg\k qgKD_qgrD\km\k TAWkM KlEfje KgErbe wkiFOdSgq Klagekj [rbr _k Zkimrbe Kg [lW [lEr wg rg agegKfj sjkA KD\kAe okTSg, sEWDmgd Kgvb[lKEr mpq ag\kAe TI-fNe [arg aaM \kBq wbEKgjOM [ar ogieq, ebiZkTe mpeq oOGeq fZkTWrl!

ag\kAxg Fqd fyq okTqKgKb ag\kAxgrad Fqd fyqr ebiZkTq WkBq fkT!

ag\kAxg \kTWeqxgrad sGFOdwx mOTee Fqd fyq vIT!

oycgdsg afAr sDjkTA [arg zkT[OmlEKsg vki _kiSGmdmg!

KlM, wkixM [arg akT wkdwevgiq [Kg Sdfe ebiZkTq wbjdeqxgrad WgzA eGfl!

sMmd agoyq wOdfq, F_kT ebiZkTe mpeq oOGeq okTqKgKb fZkTWrl!

wOmgfgKg\kExg wbEKg [KgKb wDjlKj [arg vlmlEc s\k ak\Odeq wbEKgeg!

[jkEqKgi vbAFOdfbe ag\kAxg \kTWeqxgrad oOGeq vIT!

wOmgfgdK fyq okTqKg _kSM vjkieq, [ax [ax \liFgeq s\kKb [OT!

oycgdfg Tabi aebi WkBqr TI fNw mpjdfq s\k [aKb FOjdmg!

avk [OTqKgie aak awkqb oEe \limdfq, aak awkxg [_kq sjgeO SImdfq, \bAFIeqx ebiKgejdfq s\k [aKbi mkdmg!

agokG agwbE a\kA FOdmdw WgzA [aKbi Fliejg!

akmlAxg SD_kTrxg vkBSGmq [aljgskxg wDjKgrlEG [OTjq vog 70xg aFdf mpjgq [Kge Zkimgq _k [KgKb mOTKgEqxg _kr ZkiT!

ag[OTq SbEekTqb ebiKgeeq, TI fNe wkExl SEq ag[OTKgixgrg SOTjki SOTKkBeq fkEckeg!

ag[OTqxg ebiZkTq okTqKg TKke TKkqb aKd SIcjx fyWA FOdw FqdKgi fyqr [rbd ebiZkTq WIxeg!

wbdegi _kSM TI fNe mpfDjqrg ebiZkTjOT!

[pxg ebiZkTq aag\kAr \lEFOdmAxl SEe sGFOdwx mOTee Fqd fyjx [wlEq WImqeg okTeKb aSk fke WOirOdSg!

FyjA [rbr KDwlKM xlKG [OTe Kjbd \kjrbe Kleg\j jkc\Ox fgvj abAqkT jkc\Oxgeg qDjAasbakjg samlKe WOirOdSgqr, ebiZkTq okTqKg [ldKfjelM fbMr qlc fyrl!

ebiZkTq WkBeqxg ajb[OTq wkAqp Sjrg [lwDjgKg[lKE, wOjxgqelK, akK alrgflKE [Kgevgiqeg okTeKb aSk fke WOirOdSg!

FyjA [rbr rgzD\k cD\Ofg [kKDjAxg WkBErj rk. Kg [pv ckageg, qg cl wg aegwbj wDjrlKsg zkTK wDjKgrlEG cOfgE _kTSOAevgiq s\kKb Kjbd \kSg!