TODAY -

[lM wg cg seldKEKgi \lEFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 08 2018 : [lA [lK [FOdwA TErlE KkjzgK FyqkMe KgErbe wDjrkE aEfDjg BcD_kmk \Ocek (wg [lA \b _kT) KDsgAsg aSkr [lM wg cg seldKEKgi \lEFOdw [arg [lM wg cg KlWfg sDmgegsg afkir [l_kjelK wDjOxDjkA [a ZKg FyqkM SbEey wDmlxDjkBer wkiFOdSDjl!

FyjA [rbr akobrsg cOTEG rgjldfj rk. [lA zOfOe [FOTq agFbimlE, FyqkM aD\begKgwkM skBEKgM _kjr eAqj 18 xg skBEKgMmj [lA jqge FyjA awb, FyqkM aD\begKgwkM skBEKgMxg [ldcgsD\bfgq [OWgKkj [pv wDjrgNsbakj [aKbi [FOdwA TErlE KkjzgKsg wDjOTwkTfj [O qbRge [SEeq agFbimlEKgi [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbxg [FOTq agFbi [OTSgq rk. [lA zlfOe okT, Kgi ap Fkjx vkd FOiqr mpqkd [egxdg ebwgKgie Fliejgq [_kqKgi sOdoEeq [arg [sOTqxg WgzA mb ekEe FAeqxg wkErAr TErg\k xzjEalEGe wg [lA \b _kT KDsgAxg aSkr mlAe xD\kK wgjg!

[KgxbAq skEejq KDsgA [Kgxg SbrOivkq s\k [Kg WIq \kq ag[OTKgie mlAe akioEqgxeb!

akmlA [Kg [pSOTxgeg!

[sOTqxg WgzA mb-ekEe FAqr [pSOT Sbrgiade Fyrki myagEKg!

mOTee odvki We ekr \ldfe mpeqxgradf apSb Sbrq mpqkd [a [OToMmKg okTSg!

[lA [lK [FOdwA TErlE KkjzgKsg wDjOwkTfj [O qbRge WOirOdSgqr mpZkdsg aSkr [kT [O Kge ag\kAr wgjgq SbrOivkq s\kxg afkir sEcbajKgie fyxrq [arg fyjOTrq s\kKgi [arg [lM wg cg afy sjAe KgcgEexrxl okTqxg afkir ag\kAxg _kSM fkoESg!

ZKgxg FyjA [rbr wbEe qgegWgKjg 39 r BcD_kmk KDsgAxg aSkr mlAe [lM wg cg seldKEKgi \lEFOdSg!