TODAY -

KDflG [Kgr [OEfDjwDjleb\j aKgi \kAe mpoEq fZkTWrl: qgKD_cgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 11 2018 : KDflG [Kgxg Fqd WIre mpgjq eokKgi Fqd wgq ZAeq [OEfDjwDjleb\j \kAe mpoEq fZkTWrl okTe _kdK agegKfj fg [pv qgKD_cgGe BjgwOdf jOqkjG ekBjlAxg \begKldK KlmbE [a okirOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

FyjA [rbr Kjbd \kjrbe fg [pv qgKD_cgGe okT, KDflG [Kgr eok mkS 8 olEe Fqd WIre mpjg!

aSOT Sbrgiad mpZkde Fqd wgqrg ZArl!

[rbe eokKgie SbEekT [Kgr sjgxbAq [aaA wbFOdfbe TKke TKkqb Fqd wgeq oOGexrqeg!

[pSOT aKlM [ae [aqb oEFe \lieqxg aobGf [ax [ax afli wkierbe SbEkeT [Kg vkBSGeeq oOGexrqeg!

KDflG [Kgr WgKkqg aKgi \kAe mp!

TErg\k aebir aegwbje WgKkqg aKgi TolE olEe mp!

\bAFOi SbrgirKb WgKksOE mOTe mpep!

aSOTxg SbG-Kk opqKgi [Kg jOqkjG ekBjlAe akmlA KgEq Fbie BGFOdfbe oOGejg!

mpZkdsg Fqd ZkTrqgr [KbAe ogieq oOGeqKgi wbdegi FyxGwgq aFy fkT okTeKb ageKfje aSk fkSg!

FyjA [rbr Kjbd \kjrbe jOqkjG ekBjlAe okT, [KgxbAq KlmbE [a KDflG [Kgr okiq okTqKg [pxg afA s\kxg aakirxg SErbe mkdw _kSMeg!

[pokde oOGecjbq, SIcjbq aop [rb KgcgEerbe eokKgiqb Fqd wgeq oOGeqeg!

mOTee mArA [Kgxg WgKkqgKgiqb wbdegi FyxGw [OTe [aKbi aegwbjxg olErmbA fldKfkTMqb vkBSGoEeq _kSMmOEr vog [Kgxg [OdfOqj Fkr jOqkjG ekBjlA KDfbrg[O [lskrlag fgArxg _gzj [OW rg \kj [l_kjr mkEFOdwxg FyjA [a wkiFOdmxeg okTeKb aokde ask fkSg!