TODAY -

[ldKwDjgalEflM wDjOxDjkA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 12 2018 : TAWkM sOmlcxg aopjOTKgixg [OTq KD_kK zkjG KAaj TEfDjEKgN [ldKwDjgalEflM wDjOxDjkA, TEfDjEKgN zgmlc FOicb wkjG-1 r wkiFOdSDjl!

[l [kT [lK [pv Txg eOrlM [OWgKkj rO. [kj sl qqgfk [arg TAWkM sOmlcxg wDjgEKgwkM rO. [lA wDjg\Oqjfxg KbwjzgcE aSkr FyjA [rb wkiFOdSgqeg! FyjA [rbr eOrlM [OWgKkkj rO. [kj sl qqgfke wDjKgrlEG, TAWkM sOmlcxg wDjgEKgwkM [lA wDjg\Oqjfe vgW xlKG [OTSg!

TAWkM sOmlcxg [lKOKg[lG wDjO. [lM jEROege xlKG [OW [Oej [OTSg!

FyjArbr _k Zkimrbe rO. [kj sl qqgfke okTSg, KD_kK zkjG KAaj TEfDjEKgN wkiFOdmgq [Kg KDsgM rgzlmNalEG [arg [Ojg[lEflKEevgiqKgi [Kg TESGmdmgq eokKgir SIoEeqeg!

aKgr aSOTxg sEfDjgqD\bKE, SbEekTx mpeq ajg [rbKb SIq ZAeqxgradeg!

jbjlM [ljg\kr wbEe Fqd fyagEerbe aokfak xkERgxg 150 Kbq awOd sbA[OEx mOTee mb ekEq [OToEeq oOGeqeg!

wbi 100xg [ldKwDjgalEflM wDjOxDjkA [Kg al 1 rxg vGFjdSgqeg!

cbmkT 31 r mOTKgExeg!

Kjbd \kjgqKgir KjfgWgslGKb \lEFOdseg okTeKb aSk fkjg!