TODAY -

OjqkE KlAqxg aFdf SOiebi flimqrg [Wq [OTxeg: fOAqg
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : fbjlM fOjqkE KlAqxg aFdf SOiebi flimqrg [Wq SOiFki [OTxeg okTe Kgq Klek aegwbjxg wDjKgrlEG [lA fOAqge ZKg fbjlM fOjqkE \liKgEqxg SOivGf WOirOdSDjl!

Kgq Klek aegwbjxg wDjKgrlG [lA fOAqg [arg clejlM KlsDjlfjg [lK TErDjsbakj \kBe ag[OT s\ke ZKg TAWkM fbjlM fOjqkE wjgixg aWA s\kr \liKgESg!

SOivG [rbr _k Zkimrbe Kgq Klek aegwbjxg wDjKgrlEG [lA fOAqge okTSg, aegwbj mpZkde oErd TAWkM fbjlMr rOjqkE KlAq [arg Kliqxg Fqd vGFjdw [Kg FkxGw WOirOdmg!

fOjqkE KlAmgZp [Kgr fbjlM SOebiKb flioyjqrg [Wq SOiFki [OTxeg!

fbjlM SOiebiKgi FlExGmdwrxg TKgixg zOmbA wbq ZArqxg WgzA s\k Fliejgqeg!

fbjlM SOiebi fyjx mpqkd [rbe fOjqkEr okNsGmqrg fbi sOTe [Wq [OTxeg!

ogjA [Kgxg afkir mpZkde agG\li vIoEegiT!

aewgbjr vlMmgq fbjlM [\kAqe SOiebi FlExGmdwxg [_kq WgzA s\k Fliejgqeg!

sOiq TjOi FOixg eksM [egadsg mpjkTKgi vkKgMmdwe ajA [OTrbe FOixg KkTr qkA eAFSgqxg WgzA Fliejg!

FOi [Kgxg aekdf mpjgq fOjqkExg Kjbd [KgKb WgzA \ kAe KOdml!

xkjg \kAe vGFOd vGKge fyjgq [KgxbAq FOi [Kgxg WgzA [Kg afA vke \ liKgMoyq vbAxeg!

fOjqkExg WgzA KOdvgMmgq [Kg egiFge KlAcgMoyrDjqrg FOi [KgKb WgzA KOdmdseg!

sD\kAxp FOixg [OTeKb eksM [a eAFSgqe ajA [OTrbe xkjg [vyq mkEFOd mkEKgE fyq \krDjl!

FOi [Kg afA vke \liKgEoyq vbAxeg!

fOjqkExg WgzA KOdw aWAKb \kBjg!

TKgi mkdwr skTjdw \kqxg WgzA mpq aWA s\k [aKbi mpjg!

[KgxbAq aWAKgi [Kg eOicb mkdfDjgZp aki[OTee KlAq mOTKgEoyeq mpZkde agG\li vIoEegiT!

eAqbM fbjlMxg [OTKb fbjlM SOiebi fliq [arg fOjqkE KlAcgEqxg fZkTWrq mpq aWA \kAe \kBl!

aokjkeg FOirxg TjOTKlAq WkBqxg eAqbM fbjlM wjgixg fOjqkExg WgzA KOdmgq s\k [Kg KlAcgEoyrDjqrg TvkBxg [_kq ak\Odexeg!

eOicb Fk old mkdwx eAqbM fbjlmxg TKgi aySGmdw afAr fOjqkErxg wkFjdw TKgie BjgwOd [l Kgxg aWA s\kr TKgi FbAqxg [_kq old old ak\Odep!

eAqbM fbjlMxg fOjqkE WgzA KOdw awA \kAe \kBjl!

fbjlM [Kgxg SOiebi [KgKb FlExGmdmg!

fbjlM SOiebi fliqx mOTee mpqkdKgi [rb fOjqkEr okNsGmdw \kxeg!

mpZkde [SEeq agG\lix mOTee afA vke agG\li vIoyrDjqrg eOicb Fk old mkdwx TKgixg [_kq Sbrgiad ak\Odexeg!

fOjqkE skTSgq aWAKgi [KgKb afA vke KlAcgEoyq vIT okTeKb WOirOdSg!

SOicI [rbr Kgq Klek aegwbjxg Fy wbq s\kKb Kjbd \kSg!