TODAY -

ape vgiqr zg rg [lW wkjKelM 1 Kgjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 16 2017 : a\ki TAWkM wbmgK KDflKExg aebi vEe mpq SlmkSOi aSk mpskTxg mAqgr zg rg [lWsg wkjKelM [a TmldfDjgd wOM fbjdwrxg ape vgirbe Kgjl okTjg!

FyrOd [Kg Fk [Kgxg 14 r FOdSgqeg!

mpSgrDjq zg rg [lW wkjKelM [rbxg aagie [lA rg [qbMop (48) [wOdw [lA rg cbeq syT!

aokd SlmkSOir mpqeg okTjg!

FyrOd [rb [qbMope SlmkSOi ask mpskT mAqgr vGmgZpr TKgi vkBqrxg TmldfDjgd wOM [rb SIoyre fbFjdwr TmldfDjgd _k\kj [a aZOEr fkKgMmdwrxg ape vgirbe Kgqeg okTjg!

FyrOd [Kgxg afkir ajg mpeq [OFOjgfge agG\li vIqgeq [arg [ldKE mySGwgeq [kwgM fyjdmg!