TODAY -

rDjkTzjKgir [wEq wgqgxeb
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 06 2018 : vog [axg aebir [abdfI wkiFOdw egiZOM vkdsyq sbAap \kBq WIeq awkE mAr aegwbj ag\kAxgrad wOG vp myq vGSgq rDjkTzjKgi egiZOM vkdsyq \kBq WIoEqg\b, rDjkTzjKgie avM avl Beeq mkdvqr okT_lKgir [wEq [\lGw [aGf wgqgxeb!

egiZOM vkdsyqxg sbAap rDjkTzjKgiKb \kBoEqg\b okTe [OM aegwbj jOr fDjkEKwOjG rDjkTzj [lEr aOfOj _kjsj \beg\Exg clejlM KlsDjlfjg akTaOA [egM apfpe WOirOjdmg!

vljOM [rbe aSk fke elKelM okT_lKgir xkjg rDjkTzjKgie [ogi ebiFgM ekTre fbAq vkq SIre awebi Wke WIre ag\kAxg Klqk fyjgqeg!

aSOTqb mAqg maSkir sjgxbAq SbrOiFgq [_kq FOdw afAr ag\kAe aSOTqb fliqkiqg\b!

mkdmgq vog [axg aebir [abdfI FOdw egiZOM vkdsyq FyjA [Kgr aSOTxg avl avM [arg aelevgiq vkdsyqxg FyjA [Kgr awbi Wke Kjbd \kq ZAeq awkE mArxg wOG vp wbjx mAKki mkdw afAr sekxbAqKgie [wEq [\lGw wgqgreq rDjkTzj \beg\Exg akTsprxg [kwgM fyjg!

mOTee egiZOM vkdsyq FyjA [Kgr Tabi aebi wbEe Kjbd \koEqg\b!