TODAY -

xzjejK [kjG [l_kjr 2015 [jgqA TskEfr mkEFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 10 2018 : [kjG KOKkTfg aegwbj, eOiapqbi ekAqA vbFld TAWkMe wgq xzjejK [kjGK [l_kjr 2015 [jgqA TskEfr mkEFOdSgqx mOTee cbmkT 10 WkBq vGFq [kjG [ldcgqgKEKb wkiFOdSDjl!

[kjGK KOKkTfg aegwbje KgErbe wkiFOdw [l_kjr \lEFOdw [arg [ldcgqgKE oyrOdwxg FyjA wlmlK sAwkBEr mpq [kjG xlmjgr wkiFOdSg!

FyjA [rbr vgW xlKG [OTSgq elKelM mmgG smk [lskrlag [l_kjrg fg [pv fOAqge okTSg, aegwbjr sMvjlM wOmgKg wbFOdeq oOGeqr sbAck 1972 [rb_kTrxg oyjdSgqeg!

ZKg WkBq wbFOdw ZAre mpjg!

sMvj okTqKg \kAe wkd vkBT!

KOj oOEqr sMvj \kBjgqeg!

KlM mpfqxg [OTjqKb mpZkde sMvj okTqKgr TEfjlKG mpfl!

sMvjxg agegKfj [OTqKg sekKb wkAerl!

zOG mkdw afAr slErgrlGKgixg alegWlKfOr sMvj vkBSGeqxg, KlAxGeqxg afkir \kBoEq vbAml!

aKg eGfDjqrg smvj vkBSGw ZAmjOT!

[lKlAqDmgr [kjG [lEr sMvj vkBSGeq _kjlN myrDjqrg KlAxGw ZAmOT!

[kjG xlmjg okTjx oycgd mpjgq [Kge elKelMxg Fkdf [ldcgqgKE wkiFOdw \kjOT!

mkT 300 vEq [kjG xlmjg [a mpfq okTqKg mkTqd Fgqeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr xlKG [OW [Oej [OTSgq [kjG [lEr sMvjxg rgjldfj KgqrkKe WOirOdSgqr, elKelMxg [OTe awkErxdg s\k mkdfbe wlEfgi sAwgfgKE wkiFOdeq oOGejg!

KlNflAqjxg [jOTq v\OMr wkiFOdeq oOGejg!

[kjG xlmjgevgiq s\k [arg [_kG [wk s\krKb sagKekj [arg agegKfjx sjg fyq \kqxl okTqrb fkexeg okTeKb WOirOdSg!

[kjG KOKkTfg aegwbjxg KlsDjlfjg qg qgKAqje ebixg [OTq _kjOM wgjrbe okTSg, xzjejK [l_kjr [Kg aegwbjxg xzjej [OTjAq qlraj_kxg afAr mbwk mgKgi 50/50 [egjd Fkjdfbe qlidf FAcgMmx KlErOT Sj fkMmx wgq oyjdSgqeg!

sbAck 2006 fxg xzjejK [kjG [l_kjr [Kg wgqeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr [kjG KOKkTfg aegwbjxg wDjKgrlEG [l cOTvEerdje wDjKgrlEG [OTSg!

[l_kjrgr mbwk 20,000, alalEfO [arg KOM \kBe SbGKgEeSg!