TODAY -

'[vbAq SbrA WImqKb FyKkrDjgqKg [jOEq [lclErk mpjqDj'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 11 2018 : [ldKfDjk cbrgKg[lM TdcgsD\bKE zgdfgA Wlagmgc [lKOKg[lKE, aegwbj (TzWA) e KgErbe [lKOKg[lKE [Kgxg akwMKbq awOd sbA[OE FyjA ZKg aegwbj wDjlK sDmq TAWkMr wkiFOdSDjl!

FyjA [rbr Kjbd \kSgq TzWAxg wDjKgrlEG jleb fSlMmAqAe WOirOdSgqr, oycgd oycgdad KkKgEeq SbG FOdeqxg FyrOdf mpSgrDjKgi [Kgxg KbwDjgA sOjGf vl fkrbe slK 1528 TEzlKfgxlKEr mpjl!

oySgq vog [a [eg [Kgr KbwDjgA sOjGe Kg qg [kTr agG\li vIqgrbe aegwbjr KkKgEeq SbG FOdeqxg slK 45 jOA [lK [kT fg KlAeqxgrad okTSgqKb mpjl!

oycgd WkBqr KgEejgq slKKgi awbi Wke mOTKgEq slK [a WkBq \kBrDjg!

slK ajgrg TEzlKfgxlKE mOTjl okTe cbmkT 2 r SIoMmdSDjl!

Wld TEskBEfjxg slKKgi TEzlKfgxlKE vGFqr fNmgqKg zgdfgAxg Tabi aebie \kAe ebiZkTcrl!

[vbAq TzgrlEK mpjq WkBq Kg qg [kTe FyKkre mpqKg sjgxbAq [jOEq [lclErk mpqDj okTqxg vgieq mp!

ZKgxg FyjA [Kgx aj gmpee mpjgq slKKgi [Kgxg akT wkde Sbaki vkBKgEe vIKgEeqxgrad sjg fyq \kqxl okTqrb SEexeg okTSg!

FyjA [rbr Kjbd \kSgqg TzWAxg KlsDjlfjg Trgek \kTSOAe WOirOdSgqr, vog 20/30 olEe aegwbjr agokG Fge okGSDjqKgi [Kgxgrad wg [kT [lM [al 2012 r Fkqeg!

Kg qg [kTe vGFjgq TEzlKfgxlKE [Kg [lK [kT fg KlArbe FgcgEq oyjl fkqr \kAe ojkBSg [rbqb Kg qg [kTe wgSGWA FOdw jgwOjG afA vke wgSGfqe Tabi aebir olEe FaOT KOdw [arg [_kq olExGoMml!

vog 20/30 olEE \kAe _ke Skicjdmq zgdfgA Wlagmgxg SEqgjx TEzlKfgxlKE Sj Fbe fyrbe [vbAq wbFOdwr afli wkiqg\b!

mOTee mArA [Kgr mpjgq apjk wkqg, Kg [lK [OKgieKb agokGKgi [Kgxg ajkM mpqKgi wbFOdwr afli wkiqg\b okTeKb aSk fkSg!

sbA[OE FyjA [rbxg Kjbd [a [OTe KkKgEeq SbG FOdeqxg FyrOdf mpSgrDjKgixg agfAr ag\kAe mp-Kb sGfbe TskTSbAeq BGSg!