TODAY -

agWA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 13 2018 : [OM aOjl KgEag mbN [arg aOjl akTeOjgfg _galE rgzlmNalEG KOKkTfge KgErbe ZKg aOjl fbjlM _kia mpskT _kjr eAqj 7 f mpq sabegfg oOMr agWA [a wkiFOdSDjl!

agWA [rbr [OM aegwbj fDjlr \beg\E sOixDjlKsg KlsDjlfjg clejlM KOfgEsbakj, _kjsgi _galE WOjA aegwbjxg KlsDjlfjg TErDjkeg, [l [kT fg \b Kg aOjlxg KlsDjfljg xD\kelKOj, _kjsgi _galE WOjAxg zkTK wDjKgrlEG qgRbabSg, [OM aOjl ebwg mbNsg KlsDjlfjg ebjcokE qgqg [arg WkTekEK KlsDjlfjg qgekjkegKb Kjbd \kSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe [l [kT fg \b Kg aegwbjxg clejlM KlsDjlfjg KOfgEsbakje WOirOdSgqr, Fk [Kgxg 7 f eAwkmOi akjslGf ape vkdSgq [rbr aOjlr mpq eOiaxg Kb-eOAmx ogimgq KgEagKgiKb [_kqr Kjbd \kjg!

KgEagKgi jgmgW [Fbqr wgeq ajg mpeq aegwbj mpZkdsg asOd FOiqKgir okTcrbe wgeq oOGexeg!

[l [kT fg \b Kg aegwbje fderbe aFOM [egxg qgMrgi Kkqr TErg\k mpZkd [aKbi aegwbj mpZkdf fdexeg!

eAWkmOi akjslGf aOjlr mpq KgEag s\kxg [aKbi aegwbjxg ag[OT mkS s\kxg KlEagGmOEr [vyq afli [OToMmgq spFlMeg!

KgEagKgixg SbGKbaM Fkxg 18,000 WIoEeq [l [kT fg \b Kge KgEerbe rgMmgr jlMmg wkiFOdSgqrKb Kjbd \kSg okTeKb WOirOdSg!