TODAY -

mbwk mkS 1.50 jOAxg oljOTE wkBrjx sOEe ebwk 1 Wkjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : TAWkM TKG rgKfDjgd wbmgKsg [lrgKelM [lK wg, [lA sbakjcgG ([ONK) sg agG\li aSkr TAWkM TKG sakErOxg [O Kg qg mbEFkki zkTWp [arg [lK [kT, [lA BfAe mbvgiq fgA [ae sl Kg wg (agmgfjg cOTEG skBEKgM) xg ag[OT Sje KlM SkTjl okTq vN vkq wkB [a WIqrxg ZKg ebiFgM wbi 2.10 jOA fkr Kgicap wbmgK KDflKExg aebi vEeq mpq FOicb WpckmpfOi [ljg\kr Fg-obAq vGFqr ebwg [a KlMx sOEe Wkjl okTjg!

TAWkM TKGsg wbmgK fgAe Wkjq sl Kg wg ([lA cl Kg) xg [ldfgq alAqj [rbxg aagie ekBjlA KekoEqg (50) awbjOTq mpSgrDjq [lE rOjlErDjO syT!

aokd sd_k aSk ekBjlA mpskTr mpqeg!

akkZOErxg KlM [OTe mbwk mgKgi 24 [rg KgA skjr [eg \kBq aOqkTM WOE (wg T [lM-Kg 2) [a WIml okTjg!

ZKg TAWkM TKG rgKfDjgdsg [lK wgxg sEWjlEK oOMr wkiFOdSgq wkBxg agWAr [lK wg sqgq sle aSk fke WOirOdSgqr, KlMx sOEe Wkjq sl Kg wg ([lA cl Kg) xg [ldfgq alAqj [Kgr _koI wkBoI vGFqr aokdsg avkebwk [lE rgmgNsg sakEr aSkr mbN [Kgxg Fqd fyqeg okTjg!

elwkMrxg mbN [Kxg ag[OT [ae TAWkM TKkGsg aebi vEq wDjRkE [arg alAqjKgirxg eArbe KlM SkTeq SIoMmdwrxxg KlM SOAqxg FqdKg fyqeg okTjg!

aakirKb aokdsg avkebwke okTjdwrxg afbiTEe KlM SkTqxg Fqd [Kg ajgjd wkiFOdSDjl okTjg!

[ajOAr TAWkM TKG rgKfDjgd wbmgKsg [lrgKelM [lK wg ([ONK), [lA sbakjcgGsg agG\li aSkr sakErOxg [O Kg, qg mbEFki zkTWp [arg [lK [kT jqgvErDje mbvgiq fgA [ae ZKg ebiFgM wbi 1.30 jOA fkqr eD\b vldsOExg fDjkTqlM akjslGf Fg-obAq vGFqr ebwk [ae eAqj oljOTE wkBrj xDjkA 76 s sOEe Wkjl okTjg!

TAWkM TKG rgKfDjgdsg [lK wg sqgq sle WOirOjdwxg afbiTEe, eAqj WOjx sOEe Wkjq ebwg [rbxg aagi mkMSEmlE mbWlM [lmg\K skEwb (33) [wOdw mpSgrDjq ckiSOKp mbWli syT!

aokd KkTsbMxg mlNmlE SbMr mpqeg!

akZOErgx fOZkE fOZkEq wOmgFgE wlslG 6 e \OAq oljOTE wkBrj [rb KkwOE slN 6 f okNmAqeg okTjg!

aKgr eGfe aZOErxg aOqkTM WOE (Kg T [lM sl [O [lE- Kg 319) [aKbi WIml okTjg!

akZOErxg Wkjq eAqj WOj oljOTE wkBrj [rb KlM [OTe mbwk mkS 1.50 jOAxg [OTxeg okTjg!

oljOTE wkBrj [rb vbjvkkErwbj mAqgxg sD_kdfkjOArxg wbjdweg okTjg!