TODAY -

[k\bK sl\j _lMelK KlEfj okirOdSDjl ; rgKfDjgdKgir Wabi 50 mpq oOKwgfkM [aaA okirOdeq oOGejg: xbelKOj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : KDflGKgr mpjgq rgKfDjgdKgir [k\bKsg Wabi 50 mpq oOKwgfkM [aaA FAeq oOGejg okTe [k\bKsg rgjldfj rk. [l xbelKOj Kjae ZKg KxOMqE aOTjki mpjd elwDj alEcOj mpskTr [k\bK sl\j _lMelK KlEfj [a okirOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe rk. [l xbelKOje okTSg, [k\bKsg mk\li wFkN [Kgr KgcgEejgq ogrkd mkiFdKgi [Kg wkAqgrxg KlAqeg fkimq wkAqgKgi [Kgqb \OdSGfbe [Wq aSMxg ogrkd Kbieq oOGejg!

wkAqgrxg Kbiqr [k\bKsg mk\li wFkN [Kg KkTr TWld mpoErl!

ag [ax [axxg ajdf myeq ZArq mkTekKgi mk\lieq aFy fkq Sbrgiad [k\bKf mp!

aegwbjr [kk\bK [Kg rgjldfOjlG [OW olMF KkjzgK [aKbi elKelM olMF agKExg aSkr mp!

aegwbjxg rgKfDjgd Sbrgiadf Wabi 50 mpq oOKwgfkM [aaA FAeq oOGejg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe KlEfj [rbxg Kg [lA [O rk. aljg ekBjOTqAe okTSg, mk\liKI [Kg [\bd wbi 9 rxg ebiFgM wbi 3 WkBq okixeg!

oycgdadsgrg mk\liKI[ Kg [O wg rg Sdfad \liqxg SbrOivkq mpxeg!

mk\liKI [Kgr wgjgq fDjgGalEGKgi, wEvsjE, skfg qkKfg, [lsbwIvj, okTrDjOFljkwg, aegwbmlfgq Fljkwg, eD\bfDjgKE [lEr rkTG Fljkwg, \Ox, alrgflKE, KkTsOmOcgslM skBEKlmgi [aKbi Wgcg[OFljkwgeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr [lrgKelM rgjldfj rk. \bAekA mbSOT, rg [lA sOmlcxg [lKOKg[lG wDjO. rk. [lA sl vErDjsbakje xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

okEexg [lA [lM [l rk. sl [pv mOslEe wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!