TODAY -

[ldKgrlEGf 8 KOdml
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 12 2017 : elKelM okT_l 37 sg eOel wbmgK KDflKEe sOEq [_kiSbM [ljg\kr cgjg wbmgKsg qOmljO TEzlrj ([lA [lE 1 sl-8206) [a [ldKgrlEG FOdfbe mOdf [OEFqr ag[OT 8 mOA KkOdml okTjg!

wbmgKsg wkBe okkT, FyrOd [Kg ZKg ebiFgM wbi 4 jOA fkqr FOdSgqeg!

37 Kbq [KkA jkTWMK skiqb [ae [lE [lK Kg [lE (sl) xg skrj 4 Wkjx cgjg wbmgKf KgEejdwrxg cgjg wbmgKe ag[OT 4 [rb qOmljO TEzlrj [ar okNmx TAWkM fAe elKelM okT_l 37 f mkdwr [_kiSbM awkr SIoyre xkjg [rb alskegslM Wlmjrxg WbG 20 mOA mbq mOdf fkKgESg okTjg!

FyrOd [rbr KOdmq ag[OTKgi [rb TAWkMmOAr wbrbe mkTsEeSDjl!

[rbqb aSOTxg WgzArg FOTe [jbq [OTrl okTjg!

[l [kje WkSgq skrj 4 [rbrxg fb TE aOfOj qOA [aEq [a, eOiap ajb Sj WIml okkTjg!