TODAY -

'[vbAq WIrDjgWkBq SOicI vIKgESgxeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 14 2019 : [lA [O qg Kg aSkr sbAck 2010 rxg sbAck 2017 WkBqr akTeOjgfg ag\kAxg \kTWeq KDsgAkgixg Fkrjdw \kAmq KlEWA mkEe myFOdSgq [rbx WIWA Fodw2 ag[OTKgir WIoMmArqe ajA [OTjx aegwbj abKmgA _lMWg\kj [lKOKg[lKE ([lA [lA rqDmg\b [O)e [sEq SOicI vIKgErbe mkdmgq [arg [vbAq WIrDjgWkBq SOicI vIKgESgxegokTe [lA [lA rqDmg\b [Oxg clejlM KlsDjlfjg [lA rg [agEebrgE aOTcgia\bAe FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, [lA [lA rqDmg\b [Oe akTeOjgfg ag\kAxg WIWA FOdw jkTGK awbi Wke WIoEeqxgrad wkErAr sbAck 2018 xg akjv 30 rxg [lwDjgM 1 xg [ogi eOi\kTWkBq aegwbj wbAq viKgESDjq afbir aegwbj xzjEalEGe TEzkTG fyjdfbe sbAck 2018xg [lwDjgM 5 r [OjxekTclKE [Kgxg agobGKgix vgW agegKfjx WASgq agWAe akTeOjgfg rgwkjGalEG okiq [arg sbAck 2010 rxg sbAck 2017 WkBqxg aebir [lA [O qg rg wkjGalEGe wkTSGSgq KDjgAKgir FkrSgq KlEWA mkEe myFOdSgqxg afkir [lK [kT fg KlArbe FgxGw okTe [lA [O \b [a SbG\ld wgeSg!

vljOM [Kge aSk fke okT, rgwkjgalEG [OW akTeOjgfg okirOdwgSDjl [rbqb [lK [kT fg jgwOjGfg ZKg WkBq ag\kAr SIoESgre fbagEe mpFOdSDjl!

[lrgKelM vgW KlsDjlfjg KOolE [fje mbvgirbe KlASgq [lK [kT fg [rbe TEsD_kgj fyjAmx SImlN mlNFOdSDjl!

[lA [lA rqDmg\b [Or mpZkde wgSgq Fkcq akioMmdmgq [Kgxg [jOEq [axg ajbAr Fkimdw SOiFkie okTe myrq ZAmOT!

ogjA [Kgxg afkri [vbAq wbFodseg, ajkM mpqKgi vpjkd wgq okTe \kEeSgqKgi [rb ZKg WkBq fbagEe mpKgErbe ag\kAr [vbAq SIoEre mpSgq [Kg [OjxekTclKE [Kge \kq ZAmOT!

sjgxbAq [lK [kT fgxg jgwOjG [Kg akjv 15 WkBqxg aebir wbFOdfbe SIoErdjqrg aSM aSk s\kxg SOicI vIKgmmxegokTeKb vljOM [Kge aSk fkjdmg!