TODAY -

qgeO mpSgrqr skBEKgMe TskT SbAeq BGSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 12 2018 : akmlA ebwg vkBSG Fyjki mbNsg mAcgi mAfkdwgjAq ebwg Kbaki mgmkxg KdekTjqg mkTKDjA qgeOe mpSgrqr aegwbj KDflG Kbaki mgmk skBEKgMe opsG mpsG fArbe TskT SbAeSDjl!

akmoA fbmgoM [_ki mpskTr mpq mpSgrDjqg [Kgxg \bAr ZKg TskT SbAeq BGwxg FyjA wkiFOdSg!

FyjA [rbr skBEKgMxg mkTW fkTA KlsDjlfjg [lK [pv olaEfe WOirOdSgr, akmOA ebwg vkBSG Fyjki mbNsg mAcgi mAfkdwgjAqg [Kg ebwg mgmkxg oOGejAqf eGfe skBEKGMxgKb [vyq Fyrki myjAag!

ebwg Kbaki mgmk [Kg ogixGeq oOGeqr [Ski sEe oOGeSg!

TekdSbEqg, alAvk, vkEregevgiq TakKgixg aebir \kBjgqg Tak qgeOeg!

mgmk s\kr qlKG, KlslEr qlKG [arg qlKG [ldfjevgiq s\k fkSg!

TakKgi [Kgxg [ldfgir ag\kAe skBq ZArq s\k mpjg!

elKelMxg [OTq WlKfgqlMrKb alrM s\k myjdSDjqeg!

ebwg Kbaki mgmk vkBSGmAmgq [Kg TakKgi [Kgeeg!

[KgxbAq TakKgi [Kg mpq aFy fkT!

Tak qgeOe mpSgrq [Kg ebwg Kbaki mgmk Sdfxg eGfe Kbaki mgmkxg [vyq akicq [aeg okTeKb WOirOdSg!