TODAY -

aegwbj wgNMK wkjfgxg alegWlKfO WOiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : KOKM wOmgrgslM [arg TEseagxg fOZkE fOZkEq [lclErKgi \kBe aegwbj wgNMK wkjfg ([lA wg wg) xg alegWlKfO ZKg wkjfg [Kgxg [OWgKf WOiSDjl!

17 Kbq mOd Kzk agSMx ajg mpee [lA wg wgxg alegWlKfO WOiqxg FyjA [rbr wkjfg [Kgxg wDjKgrlEG [O cbxgErDjOe okTSg, [lA wg wgxg alegWlKfOr mArA [Kgxg ajb[OTq TKb s\kxg afkir okNmg!

[lA wg wge W_kjr mkdmqrg TEej mkTE wkjagG KgKflA vGeoExeg, KgfgclEKgN [alEGalEG qgM vGeoereq [ZAq fkdf oOGexeg!

[WKN jgwgM fyeq [Zaq Fkdf oOGexeg!

aegwbj mlcgKmlfgq skBEKgM TEfDjOrD\bK fyeq agG\li FAxeg!

mOsM Kq qOrgKgir w_kj olEe wgxeg!

aegwbj jlcgalEG mgiSGseg!

okT_l wDjOfldKE WOK mgiSGfbe elKeM okT_lKgir fGFOd vGKgE vldKgE Fyjki mySGeq agG\li FAxeg!

KDflG KgsD\bjgfg [lrzkTdcjg qOrg mgSGseg!

aegwbj KDwlKM slfxOjg KDflGf \kBoEeq oOGexeg!

[lEfg sjNKE mOKgi Klaxeg!

xDmOqlM ckEjlKExg ajg mpeq agG\li s\kkb vIxeg!

aegwbjr mkTjgd-mkTKb opjq Fqd WirDjgq eok mkS 7 sg aFdf mpjg!

Fqd WIrDjgqKgi aKke aKkqb Fqd wgcq \keq [SEeq Fyjki FyKgM s\k skTSGeq KlA -Kkxeg!

aegwbjxg myB-Kgibxg mAr SbAaki vkBKgEeq agG'\li vIxeg!

[lxDjO qlc TErKfDjg vkBSGoEeq [arg oOfgsMcjxg wOFOdKgi ajki skTe wFOdeqxg agG\liKgi fAxeg!

17 Kbq mOd Kzk agSMr [la wg wge akT wkdmqrg mkdsryjgq sbAck 2022rk wkiFOdsryjgq agSMrKb wkjfg [Kge agobG s\k wbFOdfbe mpZkd KlAxeg okTq Fkcq mp!

vgi-fA FOi akEeq vkBSGN SbEekT [a wbjdeeqxgrad [SEeq Fyjki FyKgM s\k wkTSGeq KlA-Kkxeg !

jgceM wkjfg [OTjgq [lA wg wge mArAKgrxg ag\kAxg TobM Sie Fqd wkTSGseg!

elKeM wkjfg [OTjgq qg cl wgevgiq s\ke ZkiFOdSgq _k Fqdf [OEFOdfq s\kKb mpjg!

ag\kAxgrad sTSGseg okTe FASgq _kWA s\k wkiFOdfq wbAeade SIejqeg!

ag\kAe \kErDjq Kg [l qg [KgKb qg cl wge vGeoExeg okTe mkBjg!

[KgxbAq s\k [Kg SEFagEeq afA [OTjl okTeKb WOirOdSg!