TODAY -

slErM FkErbe [_kq WOiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [lwDjgM 16 2018 : cAab [lEr skKagjr okGfOdwgSDjqg [KgWk agokGf vlEeqKgi [odw vpjkd wg\b okTqx mOTee Klsbmj aegwbj [aKbi wDjcke KgErbe ZKg sImkxg KeFOi aakir slEM Fkrbe [_kq WOirOdSDjl!

wDjckxg alAqj egiFycA wOwgmkEe WOirOdSgqr oycgdsg mpjgq KgKflAr Wcrq s\k mpj!

ag ajdf Kk [OTq s\k mpjl, aKg SErOdw afA [OTjl!

[wkAq WIeq oOGeqr ajkM mpfDjq TvM TvlKgir fkTeqKg WGfl!

mpZkdeKb afA vke [odw vpjkd wgxrqeg!

wOmgfgslMxg SbrOivkq WIeqxgrad _k Zkirbe WIeqxgrad _k Zkire fbagE mpKgEqgxeb!

wkjfgKgieKb [ax [ax obEeqxg aobGf WIWA FOdw vpjkd afgd vke WIoEqg\b!

zgdfgAKgiqb cKfgK WIoEqg\b fbir mkdsrq Tvl TvMKgir FOjdmOT okTegiZkT mpfl!

[abd oEe FOdfeq [odw vpjkd wgoyrq fkjqrg aSk fke [KgxbAq FyrOd FOdfbe mpjxeg!

agsN FOdw afA [OTjl!

mbvgqiKgieKb mbvgiq [a [OTqxg Fqd mySGoEegiT!

Zkiq Sdf eGfe Fqd [OTe wkiFOdwg\b!

[KgWkxg agokG [Kg akmlAr mpjgq vpjkd a\kA wgjqKb wlEq ekTjjOTrq [aeg!

skimbNsg _kSMmOE KkxGfeq oOGeagEeKg okTeKb WOirOdSg!

slErM FkErbe [_kq WOirOdSgq [rbr Klsbmj aegwbjxg [dqj [aKbi wDjckxg sEzgej TjlErDjOKb Kjbd \kSg!