TODAY -

sOixDjlKsh alehWlKfOr mO [OE [lKkTmA vGeoExeh okTjhqKh fkTA qOAxbAqeh : qh cl wh
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : sOixDjlKsh alehWlKfOr mO [OE [lKkTmA vGeoExeh okTq _kWA \kBjAq [Kh fkTA qOAxbAqeh okTe qh cl wh aehwbj wDjrlKsh _kZkimOT Kh [pv qhcOTe WOirOdSDjl!

ZKh wkBahKhix Beqr Kh [pv qhcOTe okTSh, sOixDjlK wkjfhxh alehSlKfO WOiqr \kBjdmhq mO [OE [lKkTmAxh _kWA [Kh \kAe [jbq [OTjdseh!

aKh fkTA qOAxbAe KkFhq [a [OTjdseh!

TErh\k [Kh \b [lE wDjOfOsOM [OE jlWD\bch KkTE fyqr \kBrl!

sjhxbAq sOixDjlK wkjfhe okTjhq mO [OE [lKkTmA [Kh vGejdw fkjqrh awkE mpqkd s\kxh jlWD\bchKhi TErh\kr mkdwr Fhiq \kjOryjhqeh!

aKhe jlWD\ch s\k vImdeqxh avkd [OTjdseh!

akmlAxh mpqkd s\k oychd \b [lE wDjOfOsOM [OE jlWD\bch KkTE fyqr \kBjbqrxh [_kq WhzA s\k ak\Odeq mpjhqeh!

jlWD\bch aKhi \kAe FOAchMmdwrxh SbrOiFhq eIq s\k wbAeade SIahEejaeh!

\b [lE wDjOfOsOM [OE jlWD\bch KkTE fyq mpqkdKhir jlWD\bch vIqr [Fhiq whq \krl!

mO [OE [lKkTmA [Kh sjhxbAq TErh\kr vGejdw fkjqrh awkE mpqkd s\krxh jlWD\bchKhi vImdw \kxryjhqeh!

Khjh\k [arh Tjkdsh sDjkTKhK mkdw afAr Khjh\krxh \kAmq jlWD\bchKhi \bjONf FOAchEqxh WhzA wbAeade Fliejq _kWAeh!

sOixDjlK wkjfhe [KhxbAq mO [OE [lKkTmA [Kh vGeoExeh okTe alehWlKfOr \kBjAmhq [Kh ehiFhe SEe-epeq vbAxeh!

mO [OE [lKkEmA [Kh vGejdw fkjqrh mArA [Khr ahfON ah\kEvk aKhi \kAe vIKhMmdfbe rhaOxDjkWh TEqlmlEK FOjdw \kqxh SbrOiFhq [rb eIxryjhqeh!

sOixDjlK wkjfhe vGFjhq Fy[Oi [Kh \kAe [jbq WhzA ak\Odejdseh okTeKb WOirOdSh!