TODAY -

[kj _kT Kge [lE _kT rg Kg akTFgq wgjAmx vlAwg\E [OTSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : [OM aegwbj qOMmgqOM [lKOKg[lKE ([l [lA zg [l) xg agG\li aSkr \bF wkT[OejK [lKOKg[lKe, og\kimA ogjkEape KgErbe [lKOKg[lKE [Kgxg qOMmgqOM xDjkBEr wkiFOdw [okEq KDflG mpzlM alEK zgmlc [OwE qOMmgqOM fbjekalEG 2018 xg vlAwg\E [kj _kT Kg aOTrkiwOde [OTSDjl!

fbjekalEG [Kgxg WkTelMr ZKg [kj _kT Kg aOTrkiwOd [aKbi [lE _kT rg Kg SkTrlA KkEeSg!

[sEq mAqk fyejx KkEeSgq WkTelM alGK [rbr [kj _kT Kge [lE _kT rg Kgqb 3-2 (25-15, 27- 25, 19-25, 18-25, 15-13) r akTFgq wgjAmx vlAwg\E [OTSgqeg!

[rbx [le _kT rg Kg SkTrlAe jEejK-[N fkoySg!

fbjekalEG [Kgxg qlKG KlGfje [le aImlA, qlKG mOsje wg qgskK, qlKG rgWlErje _kT KbrGj, qlKG KDwkTsje [le zOxlE, qlKG wDjl\je sl [pv \kTWq [aKbi qlKG rgWgwDmgE fgAe _kT wg [l -qge fkSg!

fbjekalEG [Kgxg mOTKgEqxg FyjAr og\ kimA [l Kgxg [lA [lM [l rk. jkRlKD\kA \bAekA wOM KDfkjxg wDjgEKgwkMKb [OTjgq _kT wg [lxg [lrzkTcj [lK [pv mkKaOA, og\kimA clr wg T jEce, wDjRkE KkEfg [aKbi KOKM _kjsj T jfEe aFIKgGe vgW xlKG wDjKgrlEG [aKbi xlKG [OW [OejKgi [OTe Kjbd \kSg!