TODAY -

mgmkjOT sdvgi sOmOMxgrad avkebwge sgreg wgjxeg, ag\kAeKb afli wkiqg\b: skBEKgM
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2018 : Kbaki mgmkxg ebwg Kkqg sdvgi sOmOM okTe SIejq sdvgi Sbeyrxg FgiekA egmsOaOMe aKkxg sgreg [eg WlM [OTjdwrxg mk\lirbe mpjgq [Kgr avkebwg [fOEqg mysDjkdwA [Oiqg jOqgfke sgreg wgjxeg okTe vOiFOjdml!

[OwjlKE fyqr ag\kAe [arg mpZkde afli wkiqg\b okTe aegwbj KDflG Kbaki mgmk skBEKgMxg mkTW fkTA KlsDjlfjg KyxDjkdwA olaEfe WOirOjdmg!

wlmlK sAwkBEr mpq Kbaki mgmk KImlEr wkBagKgix Beqr KyxDjkdwA olaEfe okTSg, Kbaki mgmk okTjgq fDjlrgKelM [kjG WOA [Kgr sbAck 1967-68 [rb_kTrxg \kAe ZEe mgmk \kBjdmq FgiekA egmsOaOMeg!

sbAck 2017 f wkiFOdw Kbaki mgmk WlKfgqlMrKb \kBjAqeg!

mkTqd Fgqrxg oErd vog [Kgr ekjdwrxg \liqr sgreg [egad WlM [OTjl okTjdweg!

[rbqb aokd aKke mgmk \kBq wkAcq [a [OTe mgmmkrg \kBegimg!

skBEKgME fZkTWre ag\kAr SIoErq \krq afki mkdml!

ag\kArxg skBEKgM [Kge afli egqeg!

aokdsg sgreg [Kg KgMmqrg mgmk [abd oEe \kBq \kxeg okTq rOdfje wkBfkd wgjdT!

sgregxg rOej [KgKb avkebwg [fOEqge [OTjxl okTjdT!

awke [abd oEe mgmk \kBqrb BegiT okTjdweg!

rOej mpjxKb [OwjKE fyqr mbwk mkS 5/6 vIxryjg!

Tabi aebie [ZAq Sj wbFOdvjxKb ag\kA [arg mpZkde afli Sjrg wkiqg\b!

sgreg fDjkEKwDmkEG fyq [Kgr akT wkdmdw fkjqrg [abd oEe Kbaki mgmkxg WAwkdf \kBq WIxeg!

Kgfg cfDjk sA rDjak aErM okTq mbN [Kgr \kBrbe alAFOTqg okTq mgmk [Kg alAFOTqg Kkqg okTe aagi mpSgqeg!

aKgxg afbir svgi sOaOM okTe SIejdSg!

aKkxg vog 60 KbjqKb eyrbef mpjgq, Kkjgq Sbrgiadf wdw [OTjgqeg!

aaki vogr [wbEq [kjfgKG [lKOKg[lKEr \kBrbe [Kliq T okTq mgmk [Kgr \kBSg!

mgmk [Kg \kBjAmx ekq oyjdSgqeg!

Kbaki mgmkqb ebiKgqgqKgie sdvgi sOaOMr afli wkiqg\b!

aokde wkAcjgq mgmk [Kgr \kBq WIoEqg\b!

skBEKgMeKb aokdsgrad afli egqeg!

Kbaki mgmkxg mgmkjOTKgi [\kAqe eyjgZp afArxg \kBjdwr Tekd SbEq KlM wkTq mpjdfl!

mkTjq [OTe mkdw, mkTjq sOdw ZArDjgZpr ekKgMmdw okTqKg Kbaki mgmkxg mgmkjOTKgixg mkTqd Fgq [OTjl!

Kbaki mgmkqb ebiKgqgqKgie afli wkiqg\b okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgix BeSgq [rbr egmsOaOMxg avkebwg rOej mysDjkdwA [Oiqg jOqgfk, Kbaki mgmk skBEKgMxg wDjKgrlEG wbjegakKg mpa, mkTW fkTA wDjKgrlEG xbevErDj, [lrzkTcj [lM fjwOE [aKbi skBEKgMxg TE vkjc KlsDjlfjg _kT egmvErDjKb Kjbd \kSg!