TODAY -

qh cl wh mpZkde \kTWq wbjdmOT : rk. ej
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : mkTehi mkTKOE [axh ahG\lir vIKhMmdmhq qhclwh mpZkde mpqkd [Khxh \kTWq wbjdmOT okTe TEej aehwbj wkjmh\kalEfjh sEKDfhfD\b[lEKh ahSMr mlW KlsD\bmj WDjEG, Khwh[kTxh ahjlN rk. [lA eje WOirOdSDjl!

SAekA mpjdf mpq KImlEr wkiFOdShq ah\kAxh SEe-epeq ahWAr _k Zkimrbe rk. [lA eje okTSh TErh\k [Kh KlsD\bmjhcAr \bAWA [OTq WbjbN Sbrhiadsh ebiKh vkEee ohiahEeqxh ahG\lir \bAWA [OTq mArAeh!

qh clwhe mkTehi mkTKOE [aSdsh ahG\lir vIKhMmdw [Khe mpqkd [Khxh [Wq wbjdmOT!

oErdsh mOd Kzk ahSM [Kh \kAe [jbq ahSM [aeh!

qhclwhe vGFjdmhq Fy[Oi s\k [Kh sEKDfhfD\bKEr [lfld fyq a[Oieh!

wDjkTA ahehKfj ejlErDj aOrhe mbvhiq mpZkd [Kh [E-rlaOsDjlfhd [OTq [arh ah\kAxh ak\Odf mpq mpZkd [aeh!

aehwbj \bbehzjKhfhr FOdShq FyrOd s\kKb [pSOTe \liq vIT!

qhclwhxh [E rlaOsDjlfhd [OTq Fy[Oi s\k [Kh Flieeqxhrad KlsD\bmjhcAr Fkcq wOmhfhslM wkjfh s\k wbEqxh fZkTWrq mp!

KlsD\bmjhcA [aKbi rlaOsDjlKhr Fkcq wkjfhKhie KyxGfbe FkxGw ah\bG [a [OTe ah\kAxh TobM SIe Fqd fyxe!

wkjmh\kalEGf mArA [Khxh ah\kAxh wlErqxh _ksG [arh SOMmkB s\k [rb vN vke wbSGeqxh _kSMmOMr ahSM [Khr FOdmdweh!

ahSMr KlM fhirq skimOE vbAq akTspr vGeq [pSOTe oOGeahEeq afA [OTjl!

ah\kAqb mpjx KhchEexeh okTqxh _kSM [Kh vGeq \kjOT!

Khwh[kTxh ahjlN [OTe FOjdmhq [Khrh KlMe \bAWA [OTjx FOdmdw eGfl!

ahSM [Khr ah\kAe KyxGmdseh okTqxh Fkcq FAmh!

ah\kAxh KwOjGe oErdsh ahSM [Khr KOTre akT wkdseh okTe Fkcq FAmh okTeKb WOirOdSh!

ahWA [rbr Khwh[kT aehwbj KDflG skBKhMxh ajb [OTq Fy wbq s\kKb Kjbd \kSh!