TODAY -

qOA [a wOdSkTSDjl [ae wbmgKe myFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkkM , WlqDjb_kjg 10 2019 : skiwOdwg wbmgK KDflKExg aebi vEq spFlMakEqgr mpq KDwgKlM sEfDjldfj [axg \bar KdSIrqKgie olEDr xDjlelr [a mIKgErbe wOdSkToESDjl!

[ajOAr wOjOAwkG wbmgK KDflKExg aebi vEq SlfDjgxkB [qkKsg xDjkBE a\kr mpq rbske [axg aaki KdSIrqKgie [kT T rg [a FAmAml!

Zjki ebagrki wbi 7.30 jOA fkq afAr wbmgK KDflKExg Sk jOAr sgmOagfj 6 jOA vGmx spFlMakEqgr mpq KDwgKlM sEfDjldfj mAKG sgNclE syq [axg \bAr aKd SIrq ag[OT Sje xDjlelr [a mIKgErbe wOdSkToESDjl!

olEDr xDjlelr [rb aokdsg \bAxg _kM a\kr fkrbe wOdSkTSg FyrOdfbr agrg [KOd-[wErg \kBSgrl [rbqb _kMxg Kjbd Sjrg [skT [fOT FOdoESg okTjg!

wbmgKsg wkBe okT, ebagG Sjegxg aakir KDwgKlM sEfDjldfj mAKG sgNclEr sbsg rgWlEK WOjG (sl rg [lW) eg vgieq Sje mkwk mkS 50 rgakEr [arg fyjdw mp okTjg!

FyrOdfbxg afkir skiwOdwg wbmgKe slK [a mySGfbe FgcgEq oySDjl!

[ajOAr ZKg [\bd wbi 7.30 jOA fkq afAr wOjOAwkG wbmgK KDflKExg aebi vEq SlfDjgxkB [qkK xDjkBE aekdf mpq rbskE [axg aakir KdSIrqKgie [kT T rg [a FeAml okTjg!

aWA [rbr qOA [a mpjl okTqxg wkB wbmgKe WIqrxg wOjOAwkG wbmgKsg skiqb [a mkdfbe \liKgESg!

afbir wbmgKsg qOA [ldKwkjGf wkB qgjq afbir qOA [ldKwkjGsg skiqb mkdmx [KOT-[ZkA \kBre myFOdSDjl!

aSbA SbAq \OGsg sOdf akEq [ar qOAxg avkdKgi egiFge okNmx [arg wDmkKfgde vlGe \OAx FAmAq [rb myFOdmx \limbqr wOdSkTeq avkd rgfOelfjevgiqrg \kBjArl okTjg!

[rbqb \OGfld-Fkifld [arg qOA wOdSkTeq avkd Sjrfg \kBjAml!

ajd [Kgr Fk [Kgxg 1 r eOel rgKfDjgdsg aebi vEq SywbA wbmgK KDflKEe sOEq mpKOd SbEr qOA wOdSkTqr ebwg avgE-awkB [eg mpSgrq [rbxg afbir wOdSkTrDjgq [jgq qOA [aKb fkrbe mpjAml okTjg!

qOA [rb aSk fke SbEckKgie wkA \kEq vImbqr Fliejdweg!

wDjlKe WIq wkB afbi TEerg oycgd WkBq qOA mySGfe mpjg okTjg!