TODAY -

[Ock [OTe [lA qg qg [lK fAmAq ag[OT [egKb Fqdfxg myFOdSDjl
Fqd myFOdSDjq [Ock 8xg aebir 7 fg rOdfj fAmg

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2018 : aegwbj mpZkdsg aSkr [lK [lK [lxg wDjkTakjg fgvj [OTjx KDsbM Kbdsk skre mlAe fOmON vkjx rOdfj fAmAq TAwDmOT [eg [aKbi Fqdfxg myFOdSDjl!

aSOT [eg Fkjx Fqd skre fOmON vkjx [_kiq Fkdsg aop aKgE fAmAqxg Fqdfxg myFOdSDjq TAwDmOT wbEe egwkE Kbjl!

aSOTxg aebir fjlGfg oycgd rOdfj fAmg!

[lrbslKE ([K)sg rgjldfj fg [pv sgjEsbakje ZKg FOdSgq \kFI [axg afbiTEe Fqdfxg myFOdSDjq ag[OT [eg [rbrg Klewkfg rgKfDjgdsg sOTrl SbixIr mpqg KkqekT mgmg [kj [lM [aKbi vkErlM rgKfDjgdsg SbskjFgM Sbixkrxg alKlEcOjK rkiK_keg!

rgjldfjxg [Ojrj [Kge okT, sbAck 2012 xg WlqDjb_kjg 26 f wkiFOdSgq rg wg Kge KkqekT mgmg [kj [lMqb wDjkTakjg fgvj ([lK [lK [l) [OTe SESgqx mOTee vog [rbadsg KlNflAqj 25 r Klekwfg rgKfDjgdsg slKlWkT m_kj wDjkTakjg KDsbMr wOKfgi wgSg [aKbi afbi fkjdwre sEcki wDjkTakjg KDsbMr fDjkEKWj fySg!

okTjgq ag[OT [Kg [Ock [OTe [OTe jgcelM TEKfgfD\bG [OW alrgslM KkTEKlK (jgAK) f [lA qg qg [lK fAml okTe vgieqrxg FgxGejbqr jgAKsg rlwbfg rgjldfj TE vkjce ag[OT [Kg sbAck 2013 xg KlNflAqj 10 r [lA qg qg [lK [okEq vogr agi vMmdSg!

[aKbi Fk [Kgr wkiFOdsrq WkTelM [lA qg qg [lK Fkjr wDjOWlKelM wkjG fb [ldckagelKEr Kjbd \keq Fyjki fyjg okTe SIoMmdSg!

arbe ajA [OTjx KkqekT mgmg [kj [lMqb sbAck 2013 xg KlNflAqj 10 rxg wkjx Fqdfxg myFOdml!

cOelM [lrbslKE [OWgKkj (Klekwfg) e KkqekT mgmgxg aFdf [lW [kT [kj [a WkTM fyqx mOTee Fk fjbdsg aebir aokde myFOdSgq wl [arg [lmk_lEKsg KlEWA wbAead ajg mpeq olr [OW [lskBEGf FAcgMmdsrqeg okTjg!

[lrbslKE ([lK) sg rgjldfje FOdSgq [fONw [Ojrj [axg afbiTEe sbAck 2012 xg WlqDjb_kjg 26 f rg wg Kg wkiFOdmx wDjkTakjg fgvj ([lK [lK [l) [OTe SMmq afbir vkErlM rgKfDjgdsg FbAfkA mO_kj wDjkTakjg KDsbMr wOKfgi wgSgq vkErlM rgKfDjgdfxg wg alKlEcOjKe c_kojmkM elojb TEKfgfD\bG [OW alrgslM KkTEKlK, wOjOAwkGf [lA qg qg [lK fAmAqxgrad aokdsg [lwOTEGalEG vGejjOT okTjg!

cOelM [lrbslKE [OWgKkj vkErlMe ag[OT [Kgxg aFdf [lW [kT [kj [a mySGwx mOTee aokde [jkEq a[Oir myFOdSgq wl [arg [lmk_lEK wbAead Fk fjbdsg aebir SOAxGmx ajg mpeq olr [OW [lskBEGf FAcgMmdsrqeg okTeKb rgjldfjxg \kFIvl [Kge WOirOjdmg!

Fkcq \kq aWArxg WIq wkBe okT, oycgdKb aSk fke mpZkdsg Fqd fyqxg fOmON vkjx KDsbM Kbdsk skre [fONw KgEWA wkTq [aKbi aSk mkTjgd fAq TAwDmOT mpjaxeg okTqxg Fkcq mpjg!

aSk vgGF ekEFq sek mpjgqxl okTq [lrbslKE ([lK) rgwkjGalEGe sbNe \liKgMmg!