TODAY -

wEvk\G agSMxg zOG aKgig Fgq mOTSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OdfOqj 12 2017 : Fk [Kgxg 7 f wkiFOdSgq aZkKbq clejlM wEvkG agSM, 2017 sg zOG aKgi Fgq [\kAq ZKg ebagrki [Fliqr mOTSDjl!

agSM [Kgxg agrg\k KlMrxg WIq wkBe okT, K[OAqbi [kj [Oxg aSkr cgmk wjgKG 6, wDjRkE 18, xDjkA wEvk\G alAqj 131 adsg agSMxg WM mkBFOdw mOTSDjl!

wOjOAwkG [kj [Oxg aSkr cgmk wjgKr 7 mpqxg aebir ZKg ebagrki [Fliqr 6 mOTSDjl!

_kkGoyjgq 1 rbKb mOTrDjgWkBq zOG aKgi Fgxeg okTjg!

[kj [O [Kgxg aSkr wDjRkE 19, xDjkA wEvk\G alAqj 138 sgKb WM mkBFOdw mOTSDjl okTjg!

mAKki [kkj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjKgr 4, wDjRkE 10, xDjkA wEvk\G alAqj 68, wkGKOT [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 5, wDjRkE 14, xDjkA wEvk\G alAqj 91, _kixOT [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 5, wDjRkE 14, xDjkA wEvk\G alAqj 99, mgmOi [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjKgr 3, wDjRkE 7, xDjkA wEvk\G alAqj 66, FyqkM [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 7, wDjRkE 20, xDjkA wEvk\G alAqj 155, eAqOM [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjKgr 3, wDjRkE 5, xDjkA wEvk\G alAqj 30, qgKebwbj [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 3, wDjRkE 6, xDjkA wEvk\G alAqj 41 xg zOG aKgi Fgq mOTrbe ajg mpeqKgir akT wkdwxg KkjfgWgslGKgi \lEFOdSDjl!

aOTjki [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 2, wDjRkE 12, xDjkA wEvk\G alAqj 722 xg zOG aKgi Fgq mOTSDjl!

cgmk wjgKr alAqj 3xg zOG aKgi [ogi fbAre Fgxeg okTjg!

Flie WIq wkB [axg afbiTEe clr wg [aSdsg WM WIxrq _kGmg!

[fprg mOTead WM mkBFOdSDjl!

_kTSOi [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 3, wDjRkE 8, xDjkA wEvk\G alAqj 59 [aKbi cgjgqkA [kj [O/ [lK rg [Oxg aSkr cgmk wjgKr 2, wDjRkE 6, xDjkA wEvk\G alAqj 49 xgKb zOG aKgi Fq mOTSDjl!

ZKg ebagrkirxg oye rgKfDjgd Sbrgiadg [rdK SEeq alAqj Wkqxg Fqd oyeSDjl okTjg!