TODAY -

aegwbjxg KDsbMKgi vog 1 r ebagG 160, qgokjxge 253 aop fAqg
Source: Hueiyen News Service

eD\b rgMmg, al 18 2013 : mpwkdsg aWA wbAqr sDmkK WkTNfxg ekTE WkBqxg aopjOTKgi KDsbM vGfbe sDmkK \kBqxg vki wbAeadsg [OTe akEerl okTjrbe KDflG wbAeadsg fISkT [ajOAfad elKelM sjgsbmA WDjlA_kjd ([lE Kg [lW) Teq ZAag okTqKg [lE Kg T [kj fg e oErd vGFq KDfrg [arxg SIml!

KDsbMKgixg KgEFk mlNfq afA, alGK [arg KkTEKsbAq KqcldKgi fAqxg [wgq afA [arg Sie fAqxg vki [Kgevgiqr KDfrg [rb vGFSgqeg okTe mgSbE [ae WOirOjdmg!

SbrA [a [OTe wMmrbe mgSbE [Kge okTqr aegwbje vog [ar ebagG 160 Sd KDsbM okiqr qgokj [arg CjSEre ebagG 253 okirbe aopjOTKgi aop fAmg!

fOZkE fOZkEq KqcldKgixg fAqxg wgjgqrKb arD\ wDjrlKfe 19 [OTqr [jbekvM wDjrlK [arg oj\eke 54 [OTjg!

[rbx alGKsbAq Kqcld fAqgqxg afArrg [abd olEe SlEeq SIq ZASg!

wDjkTakjg KDsbMxg Fkdf aopjOTKgir [ErDj wDjrlKe v\OM [ar alGK Kqcldsg wgjg\r 12 fAqgqr sljmk, alXkm\, agcOjkA [arg ekxkmlErr v\OM [ar alGKsg sDmkK 5 Sd fyT!

KlslErjg Fkdfe [OjgKkr alGKsg sDmk 4 Sd mpqr [jbekvM [arg BGfjSEre sDmkK 9 md mp okTqKb KDfrg [Kgrxg SIml!

KDfrg [Kgr [lE Kg [lW, 2005 Fqd [OEFOdfbe vGeqxg afkirKb epejg!

fOZkE fOZkEq KDsbM KDfDjdvjxg Fkd, akEerq KqcldKgi fAqgqxg afy, vog wjgSD\kxgrad Skdw afA [arg sjgsbmA Tzkmb\lKExg skimOE [Kgevgiqr [SEeq agG\li FArbe KDfrg [Kg vGFSgqeg!

KDfrg [Kgr KDflG [arg \b fg wbEe 21 r mjej Tzkmb[lKE akjd vGejg [rbx KDflG [arg \beg\E fljgfOjg wbEe 173 e sEfgeb[lKE [lEr sAwDjgolEKgN Tzkmb[lKE (Kg Kg T) vGejg okTqKb SIq ZAml!

[lE Kg [lW sg _kSMmOEx vbee [lE Kg T [kj fge KlAq sjgsbmA [arg vbeq fldKqbdKgi vGeq KDflG [arg \b fg wbEe 15 Sd [OTqr [fp KDflG [arg \b fg 14 e [lE Kg T [kj fgxg sjgsbmA, KgmlqK [arg fldKqbdKgi vGejg!

KgEFk mlNfq afA, wOFkqxg wgjg\r fOZkE fOZkEq KqcldKgi fkdwg fAqgqxg a[Oi, wDjkTakjg, [Nwj wDjkTakjg [arg KlslErjg Fkdf vGeq Tzkmb[lKE wlfDjE okTjgqKgi [Kgr KDflGKgi [arg \b fgKgir vGejgq [lE Kg [lW 2005 xg Fy[Oi FyKgMrg akEerq \kAe mpjg!

ajA [Kge KDsbM fAqxg [okEq vog 10 WkBqrg mpwkd wbAqxg [OTe [aGf [OTq TrbslKE KDfDjdvj mpoEeq [pv [kj rg agegKfDjg [arg [lE Kg T [kj fge KDflGKgir fliqkixrqeg okTeKb KDfrg jgwOjGf wbFOdmg!

[rbx Kg Kg T xDjlrgi skimA [Kg KDflG wbAqr oyrOdeq KOKlM KkTEKs [aGf [OToEqxg KDfDjdvj [a oyrOdwKb vbAag okTeKb KDfrg jgwOjG [rb wbSGmg okTe mgSbE [Kge WOirOjdmg!