TODAY -

a\ki TAWkMr [abdsKb TAWkM fbjlMxg fOjqkE skTjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 18 2017 : a\ki TAWkM [lKlAqDmg sEKfgfb[leKgxg aebi vEeq mpq vqbi sAweg aSk mpskT TqbRy _kiqDjlE KImlE awkr okEe TAWkM fbjlM skTSgqrxg Fgiq mOTWkGfDjgZpr [abd oEe fbjlMxg myeAqkM skTqrxg ag[OT s\k [_kq ak\Odejl!

Zjki ebagrki SIoyre TAWkM fbjlMxg TakT _kiSGmdwrxg a\ki TAWkMxg vqbi sAweg aSk mpskT TqbRy _kiqDjlExg [_kiFIq fbjlMxg myeAqkE [abd okTFjdwrxg okEe TKgi TkvBe ajA [OTrbe \bA FkrOdfbe vGejbjq ag[OTKgig a\bAr vIq oyejdwr [abds oEe TvkB akT\Odeqrxg SbEckKgi mpA mpferbe fbjlMxg fOjqkEr flEG SMmx mpejg!

Kk-KE s\kKb mpWA mpfrbe fbjlM fOjqkEr oOTxGfbe wbErbe FAmg!

eye TKgi skTFFjdw [rbe ajA [OTrbe \bA fjkabd myq \kre TKgie WbrldSDjl!

my wjg 300 [arg Zkxg WkA 200 jOAe TKgie mkdoGfbe akioESDjl okTjg!

oEcgE oEcgE TKgi TvkBxg [_kq ak\Odejq SbEckKgir TAWkM _lKG rg Kg [arg [lK rg [Oe fDjgwkE 20/30 abd wgFjdfbe SbEckKgi fbjlM fOjakEr KI Kkrbe [ogi \kjldejg!

aKgr eGfe vke Fdeq wOGmAKgi [l Kg [Kgxg [lA [lM [l sl jOqgErDjOe vli o_kT, FkB FbA [arg sljOKgEevgiq \lEFOdSDjl okTjg!

aKgr eGfe mAokir mpqr ski ZkdFOdeq ski ogrkdevgiqKb wgSg!

mOTee a\ki TAWkMr mpq claOE xD\kK [lclEKgeKb TKgi TvkBe [_kq ak\Odejq ag[OTKgir mbwk 500/500 r xD\kK KgmgErj [aaKb \lEFOdSDjl okTjg!

oycgd TKgi skTrbe mpjgq aWA [rb [Fbq afAr ajg mpeq [OFOjgfge aegwbj jkTWMK, [kT [kj qg wkjKelMKgi FkcgMmdfbe fbjlM fOjqkE skTjgq [rb [kT [lW Kg rgx SbGKAejx alEKgEqgeq SbEckKgie [kwgM fyjdmg!