TODAY -

qbRgvErDj opKekAqr vog [Kgxg KkogfD\ [lskrlag [l_kjr wgjxeg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 05 2018 : fOZkE fOZkEq mOM 24 r vog [Kgxg KkogfD\ [lskrlag [l_kjr wgxrq ag[OTKgixg agi mkBFOdSgqr aegwbjxg qbRgvErDj opKekAq \kBjl!

KkogfD\ [lskrlage ZKg Kpjli mkTjd fjlG, _kjli fjbd, _kjgavk fjbd, mgfjljg sDjgfgKgcA [obA [aKbi [lKl [eg SExGmx vog [Kgxg [l_kjr WIxrq ag[OTKgixg agi mkBFOdjdSgqeg!

[l_kjr WIxrqKgixg agi mkBFOjdwr FAqkM ajgd sOmlc [OTekAxg ogKfDjg rgwkjGalEGsg [lKgKflEG wDjO. qbRgvErDj opKekAq \kBjdSgqeg!

[lKgKflEG wDjO. qbRgvErDj opKekAq KkogfD\ [lskrlag [l_kjr 2018 wgeeq SMmdSgq [Kg aokde TSgq ZASpxg _kiar okTe agiFOEq _kjgavk mkTjgdfeg!

qbRgvErDj opKekAq sbakc 1973 xg al 1 r sOAmkSOi a\kT mpskr wOdSg!

[wOdwxg agie opKekA \kTKDsbM [arg [wOdwge opKekA [Oiq speD\kfOE syT!

aokd oycgd oycgd KxOMqE aOTjki oebq mpjdf mpjg!

[Tq [Kge oycgd WkBqr WOiSDjq mkTjgdKgirg sbAck 2004 r egifAq [aKbi [fg\k okTe agiFOEq Kpjli mkTjd, sbAck 2006 f [wgdw ebiKk KOj okTe agiFOEq _kjg avkxg mkTjgd [aKbi sbAck 2013 r ZASpxg _kiar okTe agiFOEq _kjgavk mkTjgdeg!

[Tq [Kg sbAck 2015 r aegwbj KkogfD\ wjKgr TAWkMe wgq \bAekA mkmk [aKbi qgRbabSg egiKgi KkogfD\ aekKb WISDjl!

aokd aegwbjxg KkogfD\ wjKgr TAWkM, aegwbjg mgfjljg KOKkTfg TAWkM, eokjOM KkogfD\ wDjlag Kagfg, sMvjlM WOjA aegwbj [arg WgdKE [lEr wOTfDjg sDmq aegwbjxg mkTW alAqj [OTjg!

KkogfD\ [lskrlag [l_kjr WImdSDjq qbRgvErDj opKekAqe wkBvl [Kgr WOirOjdSgqr, vog [Kgxg [OTe TErg\kxg fOZkE fOZkEq mOE 24 r wgq KkogfD\ [lskrlag [l_kjr mkBFOdjwr TSI SIoyre aek [Kg aegwbjg mOExg [OTe [pZOEr wgjdwr okTegiZkT mpfe ebiZkTq WkBT!

[pZOEr wgjdmgq KdSIqgqxg aek [Kge [pxg fbixg Tqxg sljg\jr [vyq Fyek [a wgqeg okTe myT!

aKge ajA [OTjx olEe Tegiqxg _kSMmOE [aKb WkBoMmg!

mOTee aek [Kg [pokdsg mkTjgd ZASpxg _kiar okTe agiFOEq _kjg avkxg mkTjgd [Kgr wgqgjdwr KkogfD\qb ebiKgqgq, [pxg mkTjgdKgqb wkqgrbe [arg ebiKgqgrbe ag\kAe KdSIq BGwgqKgr wbdegir ebiZkTq [a WkBT!

aSk fkeKb oOGexl SMmg!

[px oyagEejgq sEflAwOjjg jkTfjKgi [arg aSk fkq oyjdmgq [TqKgir \kAe wbdvlM Kle, Kkogfd\ okTqKg Klimq mkTKI [aeg SErbe TKkxg mOE [arg KkogfD\k [Kgqb olEe vkBSGeq oOGeqr [vyq Fyrki myagEKg okTeKb aokde aSk fke WOirOjdSg!