TODAY -

mAWlMr [k\bKsg ogrkd Kbieq oOGejg: xbelKOj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 12 2018 : aek aKgixg ogrkd Kbirbe [k\bKsg mk\li Sbaki vkBKgEoEeq agG\lix mOTee mAWlMr [k\bKsg ogrkd KbiWA FAeq oOGejg okTe [k\bKsg rgjldfj [jgqA xbelKOje WOirOjdmg!

wkBvl [Kgx [SEe Beqr [k\bKsg rgjldfj [l xbelKOje okT, [k\bKsg mkT\lixg ogrkd [Kg KgcgEeqr KkTr TWld mpfl!

mk\li [Kg ag\kAe wkAeqKb [OTjl!

mpZkde [sEq agG\li FAqx mOTee mAWlMr [k\bKsg [OTq ogrkd Kbieq aWA FAeq oOGejg!

alrgKelM wDmkEG Fkeqxgrad sImkr okjqlM xkjrlE Kkeeq Fyjki mOTjl!

sImk WOjG qOjrsg [\kqKb myjl!

[k\bKsg alrgslM sOmlcKb mAWlMr mgixeg!

oycgd mAWlMr [k\bKsg Wabi 50 Fkq oOKwgfkM mpjl!

[k\bKsg [OTq mA [lsj 12.30 jOAeg!

alrgslM sOmlc Kkq [arg ogrkd Kbieq aWA KlAxGmxeg!

cbE 14 r agegKfDjgxg [OTq agWA [a rgMmgr WAxeg!

agWA [Kg \kBeeq KlA Kkjg!

mAWlMr [k\bKsg [OTq WkjakKg \begG [aKb okixryjg!

alrgslM sOmlcxg BjlN B\bi fAeq KlA Kkq mOTKgMmdml!

aegwbj KDflGsg [OTe [k\bK mk\liqr vkBSGeq oOGeqr mpZkde [sEq agG\li FAmg!

spjkBr [k\bKsg Wabi 50 mpxrq oOKwgfkM Kkeq BjlN B\bi fASDjl!

[Wq ebagG myrbe Kkq oyeqxg Fyjki fyjg!

vbjvkErwbjxg wOM zkTWprKb Wabi 50 mpxrq oOKwgfkM Kkeq oOGejg!

KOTM flKfgixg Fqd vGFjg!

[k\bK mk\li [Kg rgKfDjgdKgirKb egiFge wkTSGseg!

opey SOielAqg sOEcli mpskTrKb Wabi 10 Fkxrq oOKwgfkM Kkeq BjlN B\bi fAxeg!

Kgicapr mpjgq [k\bK oOKwgfkM [KgKb aWA vkq [OTjg!

mk\li [\kAq vGFjg!

mk\liq mkdwxg vkiKb _kiT!

TAWkM TKG, TAWkM _lKG, vkErlMmOArxg mkdwKgixg SbrOivkq aWA [OTjg!

[k\bK okTqKg [k\bjqlrgd, \Ox [lEr elvj sD\bjO, \bekeg, KgR [aKbi oOag[OwlFg okTjgq aZk [Kgxg mk\lieg!

Kgicapr mpjgq [k\bK oOKwgfkMxg rO. [lE cg alAae WOirOdSgqr, [k\bK oOKwgfkM [Kgxg [OTe oOag[OwlFg rOdfj [a, eDjK 4, [lflErlEG 4, WkjakKgK [eg mp!

[ldKwgjg[lEK fkEq [OTe oOag[OwlFgxg rOdfj 6, [k\bjqlrgdsg rOdfj 2, \Oxxg rOdfj 5 oOKwgfkM [Kgr [vyq afli wkirbe mpjg!

[k\bKsg mk\liKgi vGFjg!

KkTr TWld mpfq ajAe ag\kAe wkAq olExGmdmg!

mk\liq mkdmgqKgir ogrkdKb mlAe wgjg!

[k\bKsg WkjakKg Sj fkie mpq ajAe ogrkd WIrqxg SbrOivkrq mpfeq oOGeqeg okTeKb WOirOdSg!