TODAY -

_kjOTKgE wbjdmArkTr Sbjy FkioMml: WD\begd
Source: Hueiyen News Service

eD\b rgMmg, KlNflAqj 12 2017 : TErg\k xzjElaEGxg TEfjmOsD\bjlfj [kj [lE jqgx BeSgqr WOjA WOj [lErjKDflErgi ekxk-TErg\k sEWDmgd [lEr oD\balE jkTGK (WD\begd) sg sEzgej mkdwvbT KgjOe TErO-ekxk wgK fOdf ekxk wOmgfgslM xDjbNK ([E wg cg) e wbSGmdSgq _kWAxg afkir SEeSDjl!

WD\begdsg agrg\k [lEr wqDmgKfg _gie FkrOjdw vljOM [ae okT, ekxk fDjkTqlM skBEKgM ([lE fg Kg) [aKbi [lxlE sjNKE [lEr [lE[lqlflr fldKlKE ([l Kg [l \b fg) e KyxGmx [lE wg cge wbSGmdSgq _kWAxg afkir mkdwvbT KgjOe ekxk ag\kAxg wOmgfgslM [aKbi ogKfOjgslM jkTGf \bAWA [OTjx Toy oySgq ajAe fg [pv abTzk [aKbi [kTckd vgKg Kbxg mgvgi aSkr [lE [lK Kg [lE [arg TErg\k xzjEalEGsg ajdf _kjg Kkeq oySgqeg!

ekxk ag\kAxg wOmgfgslM cKfgK WIeq Toy oySgqx mOTee abTzk [aKbi [kTckd vgKg Kbe sbAck 1963 r ekxkmlEr KDflG KlAqxg _kWA \kegirq WOirOdSg!

[wgdw mA Kjbd SjSd wbEKgMmx ekxkmlEr KDflG KlAqxg Fy[Oi \kegirq WOirOdSgq mbvgiq [ege sbAck 1975 r [lE [lE Kg [arg TErg\k xzjElEGe KkTE fyeSgq KgmOi [lsOjGwbKb \kegirq WOirOdSg!

akEeq vkdFbi WIoEqx mOTee ekxk ag\kAqb fOSkTq WbjbB [a [OTe KdSIqgeq wkErAr mpSgrDDjq [kTckd vgKg Kb [arg fg [pv abTzke sbAck 1997 f TErg\k xzjEalEGs Kgc W\kj [lxDjgalEG KkTE fyeSgqeg!

sbAck 2001 r TErg\k xzjEalEGe ekxk fkq aWA Sbrgiadf Kgc W\kj mkBFOdSgqx mOTee sbAck 2002 r ekxkxg fON fONw wb_kjg KdSISg!

wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrg [aKbi fg [pv abTzkxg mgvgi aSkr KOzjlEfg Kl\j fyjx _kjOTKgE wbjdeqxg afkir sbAck 2015 r WDjlA_kd [lxDjgalEG KkTE fyeSg!

TErg\k xzjEAlEG [aKbi ekxk ag\kAxg \kTWxrq a[Oir _kjOTKgE wbjdmxeg okTq a\ld Kliml okTe vljOM [Kge aSk fkjg!

vljOM [Kge okT, eksM [ege vog 20 _kjg Kkerbe _kjOTKgE wbjdwxg fkEWA \yjdmq afAr eye mgiSGwr ZkTjgq [lE [lE wg cg fjbde [lE fg Kg [aKbi [l Kg [l \b fgxg aflimyjx Sbjy FkioEeq oOGejdml!

abTzk [arg SOml sOE\kd fkejAre sjgxbAq aSMxg Fyjki [aGf mySGmOT okTe TEfjmOsD\bjlfj [kj [lE jqge Fkcq wgjdml!

_kjOTKgE wbjdeq oOGeqr \pSkT FgExkTjdw wbAead ak\Odeqx mOTee [Fbq afAr _kjOTKgE wbjdeq oOGejxeg okTeKb [kj [lE jqge sEzgejr Fkcq wgjdSg okTjg!