TODAY -

TEsA fldKsg [OWgKM 116 e [_ki eOiwOdf agSmxg vkrgi \liKgExryjg
Source: Hueiyen News Service

xb_kokfg, akjv 13 2019 : TEsA rgwkjGalEGsg [OWgKj [aKbi TEKwldfj 116 rgjldfOjlG [OW TEsA fldK 9TEzlKfgxlKE)r FkjdSgqx mOTee [_ki eOiwOd mArAr mOd Kzk agSMxg vkrgi \liKgMoEeq Fyjki mySGSDjl!

rgjldfOjlGe aegwbj, [KkA, [jbekvM wDjrlK, alxkm\k, agcOjkA, ekxmlE [aKbi fDjgwbjr [OWgKM 157 Fkrbe agSMx ajg mpeq vkrgi wbAead \liKgEoEeq Fyjki mySGml okTe jgwOjG [ae WOirOdmg!

jgwOjG [Kge okT, TmldKE sagKE [OW TErg\kxg \kfi afbi TEe ki eOiwOd mArAxg rgKfDjgd 121 r agSMx ajg mpee qDmldaeg FkcgMmdwxg Fy[Oi wbAead \liKgEeq Fyjki mySGml!

agSM afAr qDmld aeg KgcgEeqxg Fy[Oi fOTe Flieq ajAe oErdKb mod Kzk agSMx ajg mpeq qDmld aegxg afkir [SEeq Fyjki mySGeq TmldKE sagKEe KlEfDjlM qOj [OW rkTjld fldKlK (Kg qg rg fg) f SIoESgqeg!

[ajOAr, wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge a\kT fkiqM myrbe wkiFOdSgq \beg\E slqgelGsg agWAr jlwDjclEflKE [OW rg wgwMK [ld 1951 xg KldKE 14xg Kq-KldKE 2 xg aSkr mOd Kzk agSMxg eOfgWgslKE FOdeq [\kq wgSDjl!

oySgq eOiakTcgi ebagGf TmldKE sagKEe [lwDjgM 11 rxg al 19 WkBq fkisd 7 FOde mOd Kzkxg agSM wkiFOdmxeg okTe mkBFOdw mpSDjqeg!

zOG aKgi Fgqxg Fqd al 23 r wkiFOdseg!

[okEq fkidsg [OTe agjlN vl myFOdwxg [jOTq afA akjv 28 eg!

[lwDjgM 11, [lwDjgM 18, [lwDjgM 23, [lwDjgM 29, al 6, al 12, [aKbi al 19 r fkisd 7 FOde agSM wkiFOdeq afA mkBFOdSgqeg!

[jkEq a[Oir fkEkgESgq KlEWA agSmr KgcgEejdw Fgieqxg wkErAr TmldKE sagKEe [_kiq Fkdsg sagfg [a KlAq mpSDjqeg!

aMfg- rgwkjGalEG sagfg [OE TmldKE TEfmgclEK syq [_kiq Fksg sagfg [rbr \kBjgq [OWgKMKgixg KlEfDjlM qOjr [OW rkTjld fldKlK, KlEfDjlM qOjr [OW TErkTjld fldKlKm TEWOjKalEG rgjldfOjlG, rgjldfOjlG [OW jlcgeD\b TEfmgclEK, KlEfDjlM Tseagd TEfmgclEK qD\bjO, WkTekEKg\M TEfmgclEK \begG, qg [lK [lW, Kg [kj wg [lW, [lK [lK qg, ekjsOfgdK sEfDjOM qD\bjO, jlM_l wDjOfldKE WOjK [aKbi qD\bjO [OW KgzgM [lzg[lKE KgsD\bjgfgxg asOd FOiq [OWgKMKgieg!