TODAY -

sl Kh whxh 39 Kbq awOd sbA[OEe mkdwr mbN [Khxh wDjKhrlEGe \kTW wkBclM whjdmh
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : sImpwkd sAaD\behKG wkjfh (sl Kh wh) xh 39 Kbq awOd sbA[OEe mkdwr mbN [Khxh wDjhKhrlEG sl [lK [pv mkq apfpe \kTW wkBclM whjdmh!

sl Kh whxh wDjKhrlEG sl [lK [pv mkq apfpe SbG\ld whrbe FkrOjdw \kTW wkBclM whqxh vljOM [rbe okT, voh [Khx [lwDjhM 14, eOiakTchi ebahG [Khr sImpwkd sAaD\behKG wkjfh (sl Kh wh) xh 39 mdKbq awOd sbA[OE ebahG FOdml!

[pSOTxh o\lixhrad ZKh WhjlN myahEexrq, mbNsh ajb[OTSDjq [KhxbAmq ebahG [Khr sl Kh whxh aobG KhErbe sImpwkd [arh _lKh\kxh ah\kA, mOTee [wbEq _lKh\k mArA [Khxh \k[OM mkEFli vIKhEahEejhq \k[OMmbN wbAeadsh aWAr \k[OMxh \kTW-wkBclM whcjh!

ebahG [Khxh SbrOivkq mycjx ZKh ZKhad [pSOTxh ah\kAe Fliejhq mpqkd ah\kAxh [arh \k[OMmbNKhixh akir fkjhq fKlie [OTjhq WhzAKhixh afkir mbNKhxh [OTq _kSM-ahG\li SjrI SD_kT wbAeade SEe-epeqheq eOMmbde FAcjh!

TErh\kxh mOTmA mpZkd aebir Kkimq voh 60 [Kh ohimdwrxh [pSOTe odFliee FliejdmhqKh aSOTe [pSOTqb Kd-vb akEerqe ajA [OTrbe oEFe \liqhq, skimbN avkeh okTrbe BKhGfqx mOTee ohjA Sbrhiadf eAFqhq, aSOTe [pSOTxh wbdehi-_kSM [aKbi odvkiqb mOT vEKhErbe eAFqhq, aSOTe [pSOTxh wbdehi-_kSM!