TODAY -

xzjeje aOqkTM [lN op\k mOEK fySDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2018 : TEWOjalKE fldeOmOcg vkBSGmdwxg afbiTEe ag\kAr SbrOivkq s\krg mpjl, KgcgEeqr \kAe vldKgEq fZkTWrl okTe xzjej rO. ecak olNfbMmke ZKg aegwbj KDflG WgmA rgzlmNalEG KOKkTfg ([lA [lK [lW rg [lK) sg oOMr wkiFOdSgq aMfg fkKsgi aOqkTM [lwDmgslKE op\k mOEK fyqxg FyjAr WOirOdSDjl!

jO\lM [lNK _kiSp egiFy wbSDjg awkEe KgErbe wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe aegwbjxg xzjej rO. ekcak olNfbMmke okTSg, jO\lM [lNKe oOGerbe [KgxbAq aOqkTM [lwDmgslKE [a wbFOjdw [Kg \kAe [Wq SOiFkieg!

aKgr fOZkE fOZkEq T-wkB s\k SIqxg SbrOivkq mpjg!

Fqds ajg mpeq T-wkB s\kKb aOqkTM [lN [Kgrxg SIq \kxryjg!

Fqd FgjgqKgieKb [KgxbAq [lN [Kgxg SbGFkirxg T-wkB s\k Fgq \kT!

TEWOjalKE fldeOmOcg vkBSGmdwxg afbiTEe ag\kAr SbrOivkq s\k mpjl!

oycgdsg afAr SbGf aOqkTM wkTjx akmAxg [OTe T-wkB s\k [rbad SIq \kjl!

[lrzkEK fldeOmOcgKgi KgcgEeqr \kAe skimOE vbAe KgcgEeq fZkTWrl!

eok [OTjgqKgieKb TEWOjalKE fldeOmOcgKgi [Kg vldKgEe KgcgEeq vIT!

aKg mkEe KgcgEereq vldKgEq okTqKg fZkTWrl!

vkBSGmdwxg afbiTEe aSM s\kxg sAwD\bfj rgzkTK s\k FOjdmg!

oycgdsg afAr T-wkB s\k [arg SIegiq s\k xbxMrxg \limx SIq \kq s\k [aKb mpjg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe mOd Kzkxg [lA wg rO. fg [pv apeD\e okTSg, aOqkTM [lwDmgslKEKgi FOdmdwe SbrOivkq s\k [a WIq ZAmg!

jO\lM [lNKe op\k okTe agiFOEq aOqkTM [lwDmgslKE wbFOjdw [Kge ogjA s\kr skEeq wgjxeg!

Fqd Fgjgq ag[OT s\krKb T-wkB \yoEqr SbrOivkjxeg!

[KgxbAq SOiFki [Kg [Wq [aeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr [lE [kT T [lM [kT fgxg [ldcgsD\bfgq rgjldfj fg [pv wDjalKOje xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

[OM TErg\k jlrg[O TAWkMxg KDflKE rgjldfj rgmgN a\liqAKb KDwlKM TEzkTfg [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr jO\lM [lNKsg alelcgi rgjldfj wDjzgj sbakje op\k xg afkir KbxkTe ag\kAr SIoESg okTeKb wkB [Kge aSk fkjg!