TODAY -

sjekfkskr wkjfg [aGfe mpZkd KlAq \kqxg aKgi WIq ZASgrDjl
qg cl wg [aKbi cl rg [lKe xzjEalEG KlAeq sDmlA fySDjl

Source: Hueiyen News Service

qlixmbjb, al 15 2018 : sjekfkskx [lKlAqDmg agSMr wkjfg [aGfe mpZkd KlAq \kqxg KgG akgi Kbe WIq ZASgrDjl!

[lKlAqDmg sEKfgfD\b[lEKg 222 xg agSM wkiFOdSgqxg aebir qg cl wgxg agjlN 104 akT wkdfbe KgG aKgi SD_kTrxg \kAe WIq wkjfg [OTq ZAml!

mpZkd wkTjAq TErg\E elKelM sOixDjlK ([kT [lE Kg)e sEKfgfD\b\lEKg 78 r akT wkdfbe [egKbqr mpjl!

cefk rM-KlsD\bmj (cl rg-[lK) e KgG 38 [aKbi [fp [fONw wkjfgKgie KgG 2 WIq ZASg!

agSM [Kgr qg cl wge [lA [lM [l SD_kTrxg \kAe fkjqKb cl rg-[lKe sOixDjlKsg afli myjx mpZkd KlAq xzjejr sDmlA fySDjl!

wkjfg [eg wbEKgMmx [wbEq [lA [lM [l aKgi 116 mpjl!

mpZkd KlAeqxg fZkTWrq [lA [lM [l aKgi 113 eg!

[ajOAr, KgG aKgi sD_kTrxg \kAe WImq qg cl wgeKb mpZkd KlAeqxg afkri sDmla fySg!

KDflGsg xzjej qkcbzkT qkmke sjAq akTspr mpZkd KlAeqxg [\kq wgxrxlokTqrb [Fbq afAr _kjlN myjxeg!

ZKg [\bd wbi 8 r zOG aKgi Fgq oySgqx mOTee wbi 11 xg afbir qg cl wge KgG 104 WIrbe [lA [lM [l SD_kTrxg \kAq wkjfg [OTjl okTq vN vke SIq ZASg!

[rbqb, mpZkd KlAeqxg afkri fZkTWrq [la [lM [l akgi \yxrq 8 _kGSg!

sOixDjlK [arg cl rg-[lxg mbgiqKgie xzjej qkcbzkT qkmk Berbe KDflG [Kgr cl rg [lKe mbvgiq vbiKgEeq mpZkd [a KlAeqxg afkir sDmlA fySg!

okEexg vgW agegKfj Kgrkjkak\k, sOixDjlK mbvgiq xbmkA eqg [ckr [arg akmgd [jcbE Skjxle cl rg-[lKsg KDflG wDjKgrlEG [pv rg sbakjkKakagx mOTee xzjejr [Tq vljOM [a wgKgErbe mpZkd KlAeqxg SbrOivkrq wgqg\b okTe fdKgESg!

xzjeje TmldKE sagKEx wkB WkBerbe agSMxg vN vkq WM SImq afbir [jOTq _kjlN [a myjxeg okTe sOixDjlK [arg cl rg-[lKsg agGobG skiqb [rbr4 Fkcq wgSg!

eksM [ajOAr, qg cl wgxg mbvgiq qg [lK \lrg\bjNwkEKb xzjej qkcbzkT qkmk Berbe mpZkd KlAeqxg SbrOivkq WIoEqg\b okTe fdKgvESDjl!

mgxlM [lKwjGKgixg aOG afboTEe qg cl wge KgG akgi SD_kTrxg \kAe WImqKb mpZkd KlAeqxg fZkTWrq aKgi \yq ZArq ajAe cl rg-[lK [arg sOixDjlKsg [lMmkTEKf xzjeje mpZkd KlAeqxg [\kq wgjq \kT okTjg!

ogjA [Kgxg afkir sOixDjlKsg KDwOdKwkjKE jErgN Kjzl_kmke wkagkgir okTSg, sEKfgfD\bKE [aKbi mgxlM wDjOzgKEKgixg aSkr xzjeje cl rg [lK [arg sOixDjlKsg [lMmkTEKf mpZkd KlAeqxg [\kq wgWA FOdT!

aokde okTSg, aegwbj xO_k [aKBi alxmk\kr fySgqxbA sjekfkskrKb [egKbq [lA [lM [l aKgi SD_kTrxg \kAq sOixDjlKs vbiKgEeq skimbNf mpZkd KlAeeqxg SbrOivkq wgWA FOdT!

aaki vog akjvf wkifOdSgq xO_kxg [lKlAqDmg agSMr [wbEq KgG 40 xg aebir sOixDjlKe 17 WImx qg cl wge 12 WISgq fjqKb xzjeje qg cl wgr mpZke KlAqxg SbrOivkq wgSg!

aegwbjrKb Fkrbadfr wkiFOdSgq [lKlAqDmg agSMr [wbeq KgG 60 xg abeir sOixDjlKe 28 WIrbe KgixM mkjclKG wkjfg [OTSDjqKB [lA [lM [l 21 mpq qg cl wge mbvgiq sOmgKEr mpZkd KlAeqxg SbrOivkq wgSg!

alxmk\krKb [wbEq KgG 60 xg aebir sOixDjlKe 21 WISgq fkjqKb KbNexg KgG 2 Sdf WISgq qg cl wgr xzjeje mpZkd KlAeqxg SbrOivkq wgSg!