TODAY -

WOfO [ae _kop 100 FOdoEq ZAag: alXvErDj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : WOfO [ae _kop 100 FOdoEEq ZAag okTe rg [kiT wg [kjxg rgjldfj alXvErDj sOiqAe ZKg \bG oOKflM SbaE mAwkdf wkiFOdSgq elKelM WOfOxDjkWg _kjdKON oyrOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

Talc [OW aegwbj TAWkM, KDsbM [OW WOfOfldegd eD\b rgMmge KgErbe Fk [Kgxg 23 WkBq vGFxrq elKelM WOfOxDjkWg _kjdKON oyrOdwxg FyjA vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe alXvErDj sOiqAe okTSg, ZKgrxg oyjgq _kdKON [Kgr WOfOxg [OTq myKgi [aKbi Fyek s\k WIeq [arg rgzlmNalEG mpoEeq oOGeq wDjOxDjkAeg!

akmlAxg [OjxekTclKE s\keKb Klagekj [arg _kjdKON s\k wkiFOdfbe mkdSDjl!

aegwbjr WOfO cjelmgcAxg [OTq fAWA mpfDjqKb wkAcq ag[OT s\k mpqrxg ogjA [Kgr vIKgMmdmgqeg!

oycgdsg afAr WOfO eAq [arg aKgxg KgEWA [Kgr skkEeq s\k WImqeg!

TImgKKgie eASgq WOfOKgi oycgd FkrOjdw s\k mpjg!

[pSOTe BoyrDjq fgslErDjcgGevgiqxg WOfO s\k Bq WImgqeg!

wkB okTq [Kgr TzlEG a\kAxg _kjg mgjg!

WOfO eAqKb TzlEGKgi SIq ZAag!

ogieqxg mAqgr WOfOxDjkWj s\kKb vIKgEq ZAml!

ag\kAr skEeq wgq ZArbe WOfOKgixg _koEFOd mpoMmg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe xbjb TqlAwgKd sMvjlM [lskrlagxg wDjKgrlEG fkd\lEcA [eErge WOirOdSgqr, mArA [Kgr WOfOxDjkWsgrad _kjdKON wkiFOdwKg \kAe ebZkT!

_kjdKON [Kg Sj fOTe wkiFOdw fZkTWrl!

okkTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr KDsbM [OW WOfOfldegd eD\b rgMmgxg rgjldfj fgjF rkK xbNf, KkEfgegslfE _lKG qlixMxg WOfO TEvkjc Kyjq vsDjqjfge xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

rgMmgr wkiFOdSgq _kjdKONf Kjbd\kSgqKgirKb KkjfgWgslG [arg alalEfO \lEFOdSg!

_kdKON [rbr Kyjq vsDjqjfge elvj okTq FgAqr _k ZkkiSg!

qgEeg jkBMe WOfOaOEflc okTq FgAr [rbx fgjF rkK xbNfe rgKfgiKExg ajAr _k ZkiSg!