TODAY -

cOq skjrfxg [lM [kT Kgxg KlEWA sdSDjx KgjqKb wgqgrDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 07 2013 : mkTsOTvgi zgmlcxg SbEckKgixg cOq skjr _lclKfxg [lM [kT Kgxg KlEWA sdSDjx [lM [kT Kg \kBjAqKgie KgSDjqKb oycgd WkBqr wgre mpjl!

alcj SbMr mpq wDjlK sDmqf wkiFOdw wkBxg agWAr mkTsOTvgixg fkiSbM zgmlcxg [lKlAqDmg [lWD\ljKsg KDwgsj [lK, jOqkjGKEe okT, mkTsOT vgi zgmlcxg cOq skjr Kbq [lA cg [lE [kj T cg [lK KkTsbM qDmOdsg aebi vEe 2009 rxg Kbq oyjdSg!

cOq skjr 169 mp!

cOq skjr 169 Kge old Kbq oyjdwrxg sdSgqeg!

wbmNe mbwk 2,34000 [Kg sdSDjqeg!

mkTW TEKbjlEKxg qgegWgKjg ag[OT 6 KgSDjl!

cgzE alFD\b (akTsDjO TEKbjlEc wDjrd) [Kgxg afbiTEe Klekwfgr mpq [AqKalE 2012 sg KlNflAqj 10 r vl Fkjl!

arbKb KkTsbM qDmOdf [OAqKalExg [OWgK mpfqrxg Klekwfgr vGmb okTrbe vGml!

aKgxg afbir ebagG 7 egxg aebir wgFOdSO okTrbe vl [a FkjdSgqeg!

oycgd WkBqr wgre mpjg rgMmgr vGmb [abd okkT KgMvjr vGmb [abd fyrbe mpjl!

KkTsbM qDmOdsg [lK rg [Oe ZKg WkBqr [OGmp wkjp fyrbe mpjl!

[rbe KkTsbMr [OAqKalE okioEqg\b aKg eGfDjqrg olEe [_kq ak\Odejl!

aKgr qg rg [OeKb 30% oEqgSDjO okTSDjqeg arb WkBqr wgrDjl!

aegwbjr mpjgq qDjOd a\kAxg aebir KkTsbM qDmOd [Kge SD_kTrxg afgd vkrq [a [OTjl!

TErg\k xzjEalEGe vgixgradf rgzmNalEGsgradf FkrjdwKgi [Kg aegwbj xzjEalEGe Wce fyoErqKg vgixg ag\kAe wlEejOT!

[rbe aegwbj xzjEalEGe ajb [OTe vgixg mAr Fkrjdw KlEfDjlMxg KlEFI [Kg \yoEeq oOGeqgxrqeg!

KkTsbM sEKfgfD\lEKgxg [OTe oOmgrl ebagGfKb KlidKE [Orj wgq \kBjg!

[lE [kj T cg [lKsg cOq skjr oOMrjKgixg eOmlc \kBre sdw oySgqeg!

[rbqb aKgr sdw \krl okTqxg mO [aKb mpjAqrxg FgxGwrxg sdw \krl okTrbe oycgdfg sdoErDjl!

oycgd mpjq KkTsbMxg [lK rg [O FkiqOT [Kge [lM [kT Kgxg KlM wgFOdwr [OGmp wkjp fyrbe KgSDjq qgegWgKjgKgixg KlM WIoEre mpjl okTe wkBagKgir wkBrASg!