TODAY -

wkSIqxg mgdmA skTre vGFjdmg: ekjliqA KajcgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OdfOqj 10 2018 : sbEFDjkobArOTKbq [l rgrxg eOirk mkTjlE wkSIqxg mgdmA ZKg WkBq skTre vGFjdmg okTe KmkT oOMrgiK wDjkTzlG mgagflrsg vl\jalE [aKbi alelcgi rgjldfj ejliqA KajcgGe ZKg sImk BfDjkr wkiFOdSgq eOirk mkTjlE wkSIqxg WgjkM vgiSGwxg FyjAr WOirOdSDjl!

eokE eOi sImp mkTegi mgdmAe KgEbe sImk BGfDjkr wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe KmkT oOMrgiKsg vl\jalE [aKbi alelcgi rgjldfj ejliqA KajcgGe okTSg, TjArA [Kg egiFy wkEq aegi fAq mpqkd [a [OTe mpjdSg!

eOirk mkTjlE wkSIqrxg vGFjdmgq mgdmA skTre mpjg!

WgcOM, vkjgq [arg FdKg SkKg [KgKb mkTegixg aebi vMmqeg!

Twk Twb okdfdfxg mpjdmq egiFy wkEq mpZkdsg aSkr wkFki wbFki ekTe vGFjdmgq [aeg!

mArAKgr ogiagEejgq \lMoyag Sbrgiad TAbi [aGfeg!

akxg akxg avkKgie ogieqxg mAqgr fOZkE fOZkEq vGeSgqxg _keg!

[pSOTe _kop _kfk KgcgEeq afAr vldKgEKg!

wEFye wgjAq wkBfkd [ar KmkT aKd fkdmxeg!

fbqg \k[OMmdmxeg!

agfp mpqkd aKd fkdejxeg okTqKg egiKgiagEeKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr eokE eOi sImp mkTegi mgdmAxg WkBErj sgjEsbakj a\kimAqAe wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

eljOskxg wDjKgrlEG FkicA [jbE [aKbi a\ki TAWkM aD\begKgwkM skBEKgMxg vl\jwkjKE FOdvOA TfOe xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbx ajg mpee ekGsg [OTq TKp, cxOT s\kKb BGSg!