TODAY -

WlqDjb_kjgr [lxDjgsMvj Wl\j [rg jgcelM _kdKON wkiFOdsryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2018 : KDflG [Kgr oErd KkjfgWkT KgG Wy fE 100 jOA wbFOdw ZAml!

SjgW KgcEr myagKgir wgFOdmxeg okTe [lxDjgsMvj rgwkjGalEGsg rgjldfj wg [pv jkclErDjOe ZKg wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

[lxDjgsMvj rgwkjGlaEGsg olr [OWgKf mpq rgjldfjxg skr ZKg wkBagKgix Beqr aokde okTSg, myB KgiBxg mAr rgwkjGalEG [Kge [SEeq agG\lix mOTee Fqd s\k wkTSGmdmg!

vgW agegKfj [arg [lxDjgsMvj agegKfjxg agG\li aSkr myB KgiBxg [OTq ogjA s\kr Sbaki vkBKgEoEeqxgrad Fqd wkTSGmg!

Kgr KkjfgWgslKE KlMevgiq mkdwx TjOTee oErd KkjfgWkT KgG Wy fE 100 jOA wbFOdw ZAml!

SjgW KgcEr myagKgir KkjfgWkTG KgGKgi [Kg wgFOdmxeg!

[lxDjgsMvj rgwkjGlaEGe Wkjaj sDmq [arg myag xDjbN s\kx wbEKgEerbe KkjfgWkTr KgG wbFOdwxg Fqd [Kg wkTSGmdSgqeg!

okT \gMrgi zljkTfg fAWk Wyevgiq [Kg awbi [OTe egiFge wbFOdeqxg agG\li FAmg!

WyKgi [Kg myag xDjbN s\ke wbeKgEerbe Fkjx aSOTrxg [abd rgwkjGlaEGe mpqxg FyjkiKb fyjg!

oycgd rgwkjGalEGsg akTsprxg myWA oldfj 51,000 jOAr [ZE Wy Fkoeeqxg agG\li [aKb vImg!

TAWkM _lKG, TAWkM TKG, qgKebwbj, FyqkM [ZE Wy Fkxrq aWAKgi SIrOdw oyjl!

aaki vogr eOi \kae sEe vbSgq [arg TvkB fOTe FOdSgqe ajA [OTjrbe myWA s\kr [aki [fk FOdSg!

aKge ajA [OTjrbe wbFOdWA FOdw [wbEq vkirxg vkr 20 mOA fke wbFOdSg!

wbFOdWA FOdw vki \ye wbFOdSgrq [Kg \limx alESGw \keqxgrad sjg wkTSGw \kqxl okTqrb \limg!

[ZE Wy Fkqxg Fyjki [KgKb vIKgMmdmgqeg!

myagKgie wbEKgEerbe wbEe myB-KgiBxg Fqd wkTSGeq agG\li vIqg\b!

xDjbN [OTe myagKgie sDmKfj [lwDjOvr myB KgiBxg Fqd wkTSGwg\b!

qkT qld wOmgKgxg Fqd wkTSGmdw afAr rkTjld qlegWgG fDjkEKWj vGejdseg!

myagKgixg aKk aKkxg [lskBEGf fDjkEKWj fyjdsryjgqeg!

myagKgie wbEKgEerbe myB-KgiBxg Fqd [Kg olEe akT wkdeq oOGeqg\b!

vGmgq vog [Kgxg WlqDjb_kjg 2 rxg 3 WkBq TAWkMr myB KgiBxg \kAe vkBjq jgcelM _kdKON [a wkiFOdeq Fyjki fyjg!

aKgr fOZkE fOZkeq KDflG s\krxg agobG s\k Kkjbd \kxeg!

jgcelM _kdKON [Kg Kgfg sEzlEKEr wkiFOdeq SEejg!

WlqDjb_kjg Fk [Kgadfr TqO\kTa Kbaki mgmk KImler [lxDjgsMvj Wl\jKb wkiFOdeq Fyjki fyjg okTeKb WOirOdSg!