TODAY -

[kkT [lAxg _kjOTKgE wbjdfDjgZp sbsg a\kA okGSgqxg _k\lM vGFxrqeg: sbsg TEwg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2017 : sbAck 1993 xg KlNflAqj 13 r cywg, xlMelM [aKbi ckkimlE-WkT zgmlcr mpjAq sbsg agvA a\kA [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg skrjKgie agebiKg SIre okGSgq FyrOd egiKgirbe ZKg sbsg TEwg aegwbje KgErbe qDmld rlxg FyjA wkiFOdSDjl!

FyjA [rbx ajg mpee sbsg TEwge Fk [Kgxg 11 r wDjkTA agegKfjr wgKgESgq vljOM [ar [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg _kjOTKgE wbjdfDjgZpr sbsg agvA 905 olEe okGSgqxg _k\lM vGFxrqeg okTe fdKgESDjl!

[aAq ebagG FyjAx ajg mpee [abq WgcOM KlGfbe sbsgKgie TAWkMxg ajb[OTq aWAKgir ag\kAxg [vyq SOivG [a vGSg!

SOivG [rb FkiapqEr mpq FkB xDjkBErxg oyjx vgiapjOi SOieki [eg skjdfxg eOjG [l [O Kgr mkdfbe Sb\kFOi WkBjx FkB xDjkBEr [abd FbimSg!

SOivG [rbxg afkir slK [lK [O clejlM olrsD_kfjxg wDjKgrlEG wkBfgEFki mbWlie WOirOdSgqr, sbAck 1993 xg KlNflAqj 13 r [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e sbsg agvA s\k okGSgq Fy[Oiqb \kegirq WOirOdfbe vog Sbrgixg ebagG [Kg FyjA wkiFOdfbe mkdSg!

FyrOd [rbr sbsg agvA 905 olEe KgSg!

SbM 360 jOA [aki [fk FOdoESgqf eGfe WbjbN [Kgxg ag[OT mkS [ajOA a\bA FkrOdfbe vlEeSg!

[aAq ebagGs ajg mpee ZKg vGSgq SOivG [Kg FkiapqEr FkB xDjkBErxg oyjx vgiapjOi SOieki [eg skjd, eOjG [l [O Kg, Sb\kFOi mAqg vGmx FkB xDjkBEr FbiSg!

KlEfDjlM xzEalEGe TKb [Kgqb ekFpe FAqxg ak\Odf ZKgxg wDjOflKG [Kg vIKgEqeg!

agvA s\k agebiKg mpfe okGfOdSgq fAFgjq FyrOd [Kgr agG\li vIqgqxg aobGf KlEfDjlM xzjEalEGe [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg WDjlA_kd [lxDjgalEGf olEe wbdegi vIrbe mpq [Kg mkTqd Fgqeg!

FyrOd [Kg FOdSDjq afbi vog 24 xg aakirxg afA [rbr wkESgq xzjEalEGsg SbGFkir KlEfDjlM xzjEalEGf alaOjlErA 60 olEe wgKgErbe mkdmg!

ZKg WkBqr TKb [Kgr [olEq agG\li vIqgrDjg!

KlEfDjlM xzjEalEGe WbjbN aKlMxg ajdf agvI agSkT ekTqxg a[Oi [Kg fbi sOTe vGFjdmqrg KlEfDjlM xzjEalEGsg [wkAqxg ak\Odf sbsag ag\kAe TKb [Kgxg wOmgKg jgzg\b fyjdw \kT okTeKb WOirOdSg!