TODAY -

TmldKE [OqckjzjKgixg agWA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

eD\b rgMmg , akjv 14 2019 : mOd Kzk agSm [aKbi KDfl ajgxg [lKlAqDmg agSMx ajg mpee TmldKE [OqckjzjKgixg agWA [a wkiFOdSDjl!

TmldKE sagKE [OW TErg\ke KgErbe wkiFOdSgq agWA [rbr TErg\kE [lragegKfDjlfgz KjzvgK, TErg\kE wbmgK KkjxgK, TErg\kE, jlzgeD\b KkjzgK [arg [fp KlEfDjlM KkjxgKsg Kleg\j [OWgKj 1800 olEe Kjbd \kSg!

agSMr [jkEq Fy[Oi vGFq \koEreqxg wkErAr [OWgKMKgiqb clejlM [Oqckjzj [arg [ldKwlErgvj [Oqckjzj okTe SkTrOdmx \liKgMoExryjg!

agWA [rbrb vgW TmldKE sagKej KbegM [jOjke okTSg, [Oqcjzj Sbrgiade wbdvlM Klie aFy wkiFOdfbe agSMr [jkE- [obT [aGf \kBoEreq oOGexrqeg!

FyjA [rbr Kjbd \kSgq TmldKE sagKE [KOd mqkKke okTSg, [Oqckjzj Sbrgiade T Kg [kTxg xkTr mkTE Zkde Fqd fyq aFy fkT!

sagKEe oErdf mOEv fySgq Kg zgcgM [lNe ajA [OTjx aOrlM sOr [OW sErd Zkde vGoEeq oOGeqr KgcgcE Sbrgiade sagKExg afli wkimxeg!

ebagG vbNw wkiFOdSgq FyjA [rbrb Kleg\j rlwD\bfg TmldKE sagKRej, rkwD\bfg TmldKE sagKej [arg ajg mpeq [OWgKMkgie TmldKfOjlM jOM aOrlM sor [OW sErd, T zg [lA/ zg zg wlr [arg KgKflalfgd zOfjK [lrbslKE [lEr TmldfOjlM wkjfgKgwlKE (KDqgN) sg afkri _k ZkiSg!

wEq \kqrg [vbaq a[Oir agSM wkiFOdeqxgrad TmldKE sagKE [OW TErg\ke oErd [okEq [OTe '[Oqckjzj [lN' syq [eyq aOqkTM [lM [a mOEv fySDjqeg!

[lN [Kgxg afli myjx clejlM, wbmgK [arg [ldKwlErgvj [OqcjxjKgie T Kg [kTr aSOT aSOTxg jgwOjG wgKgEq \kjxeg!