TODAY -

KdekTjq KpKdw [l [kj jkoaE TAWkMr mpjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 15 2018 : aegwbjxg aagi mpjq Sbebi TKpxg rOsbalEfjg WgmA wbFOdeeqxgrad mpqkd [Kgxg KdekTjq aD\bcgd rgjldfj [aKbi [OTjgq KpKkdw [l [kj jkoaE ebagG 4 egxg SOivGf TAWkMr mpjg!

Fkcq \kq aWArxg WIq wkBe okT, aokd o\li TAWkM FkrOdSDjxeg!

aokde TAWkMr mpjgqZpr aegwbjxg Sbebi TKp KpKdwg myjlAqA qlrqfgx mOTee aWA s\kajbAr rOdsbalErjg WgmAKgi eASg!

ajb[OTe mOdfkd wkG, TAWkM TKGsg aebi vEe mpq, Kpcki, [OM TErg\k jlrg[O TAWkMxg slAwK [aKbi [pf aWA a\kajbar WgmA eASg!

aakiFdf [abdf FOdSgrDjgq a[Oir [l [kj jkoaExg fgA [kg ag[OT 40 jOAe Kkqeg!

WgmA eAqxg ajg mpee aegwbjr mkdSgq SD_kTrxg sDjb aKgi \kAq SOivG oErdsg [Kge [OTjl!

aokds mkdagEeSgq sDjb alAqjKgixg aebir ald-[N fyeqg ebwg [aSd eFfe [fprg ebwkeg!

WgmA eAqr vIq slaljk, KkBR, mkTGsg SbGKb-SbGmkTKgi mOTead Kbe wbjdSg okTjg!

aSOT TAWkMxg sDmkKgd xDjkErlr mp!

[\bdsg wbi 3 fkqrxg oye oOfkM [Kg FkrOdmx WgmA eAq vGmg!

ebagG vbNw agGsbN [a WkBq wOGFkre rOsbalErjg WGMA eAqxg Fqd vGFSg!

aSOTxg vGFOd-vGKgExgrad TeOzk 12, WOjvbej [a [aKbi [fp xkjg s\kajbA _kTjx KgcgEeSg!

[l [kj jkoaExgrad aokdwb Zkd KlEeeq mOsMalE 4 SdKb eldm KgcgEeq eGfe wbmgK wjelM [aWkBq aSOTxg Fqd FyjA [rbr \kBoESgrl!

okTjg!

Fkcq \kq wkB [Kge aSk fke okT, aagi mpjq aD\bcgd rgjldfj [Kge mpqkd [Kgxg WOd aD\bcgdsg ajAr rOsbalEfjg eAeeq aWA ajg Fgjdwr aegwbj [aKbi KDflG [Kgxg Sbei TKpxg KpKdwg myjlAq qlrqrg SMmdweg!

[fp [obA [rbrg, aojkKfDj, sljmk [aKbi KgdsgAreg okTjg!

aSOTe eAmgq rOsbalEfjg WgmA [rbxg afii sjgeO okTq vB vke SIrl!

myjlAq qlrqfg aKkad \kBe WgmA [Kgr Kjbd \kq ajAe WD\bcE aD\bcgE [a KlAeeqxg Fyjki mpqDj okTqrbKb vN vke SIq ZArDjg!

[rbadbwb aSOTe eAmgq rOsbalEfjg WgmA [rb TImgK mOMr qlc fyjx eAqxg SbrA WIT okTjg!