TODAY -

SbrA vkirA mpfe mkEe BoEeq oOGejdmqrg rgWlalKE KbG fyxeg : [OsDjA olejg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 16 2017 : mkdmgq fjkakFOKbq aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgxg agSMr agjlN [OTxyjgq [pokdwb ag\kA akir mkEe BoEeqxgrad SbrA vkirA \kBrq KkKgEeq _kWA s\k mkEe KErOjdmqrg arbr vlEejg ag[OTKgxg aFdf rgWlalKE KbG fyxeg okTe _kiSp [l Kgrxg [kT [lE Kgxg agjlN [OTxryjgq [OsDjA olejge WOirOdSDjl!

aEfDjgwbSDjgr mpq aokdsg \bAr ZKg wkiFOdSgq wkBaKgix Beq [ar [OsDjA olejge okTSg, sekxbAq Sje aokdwb agivG FgoEeqxgrad [jkEq wkBFki s\k agSM a\kr KErOjdmg!

agSM a\kr mkEe BoEeqxg wDjOwlxErk fyqxg opeqg [Kg fOdwgjO!

[vbAq _k\lM vGFeqxgrad cbrgKjg mpjg!

WgzA [Kgr sekxbAq Sje olejgrg [rb fyT [rk fyT okTjx ajkM mpq ag[OTeg okTe mkEe wkBFkimg!

[rbqb [jkEq Fqd [aGf fySgqrg mpSgrl!

aokde aSk fkjrbe okTSg, afA Kkierxg _kiSp [l Kgr awb wkErqxbA, awg-awk mpfqxbA mpjdmgq WgzA [Kg oErdsg agSM afbirrg KOTre [oOiq [a mkdmxeg Fkcp!

ag\kEeKb [l Kg [Kg vkBSGoErq \krl okTqxg vN vkq Fyrki myqgjdseg Fkcp!

ag\kAe FAmdmgq FkcqKgi Fqdf [OEFOdeq oOGexeg!

sekxbAq Sje olejgrg zOT mlNw \kjjOT okTe mkEe wkBFkimAq [rb ZKgrg agSMxg KsDjbfgeg wkiFOdfbe agjlN [ITqxg [\kqKb mpjl!

agSM [Kgr akT wkdoEeq oOGeqr [ZAq Fyrki okEerxgKb myqgrbe mkdmg!

aSk fkeKb myqgjdseg Fkcp!

_kiSp [l Kgxg ag\kAeKb [Wq [[OEq [a wbjdeqxgrad Fyrki myagEejKg okTe aokde aSk fkSg!