TODAY -

[kjfgKKgi [OdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 24 2013 : wgwMK WkBErlKE aegwbj sbAqg spFlM qgKebwbj sMvjlM fgAe 2013 ceb_kjgrxg WlqDjg_kjg WkBqr elKelMxg [OTe Fg\lfj [aKbi sMvjxg rkEK s\kr aek myjdwr [Odwxg FyjA ZKg wDjlK sDmqf elKelM sMvjlM [lE jgKkjv [lskrlag (eksk) _kiSpjkdwA mpskT TAWkM TKe KgErbe wkiFOdSDjl!

[Odwxg FyjArbr mgmk Tqk [aKbi rgjldej sl qg Kjae [FOTq agFbimlE [OTSg!

Fqdfxg wOGFkjq [lA Kg [lK sl [pv [abckBe FyjA awb [OTSgqx mOTee \lmO TekG KgErA mbNsg KlsDjlfjg [l jEqgj [aKbi skBEKgMmj KaDjkA aIxgmpae [SEeq agFbimlE [OTSg!

FyjArbxg [FOTq agFbimlE sl qg Kjae okTSg, ZKg [Odmgq wgwMK WkBErlKExg [kjfgKKgi [Kg F_kT \kBe oOGeq aFy aKd SIq, FdKg SkKg mpq [OTe BT!

aSOTqb FkxGfq ZArl okTjgqKgi [Kge aek s\k WImdmgqeg!

FyjA awb [OTSgq [abckBe okTSg, [kjfgKKgie wDjOWlKE [OTeq oOGeqr [lskrlagd [OTrq \krl!

Tabirxg oyjx Fqd fyrq \krl!

[Ock xbjbKgie fkdwg fAqgqKgi, aak awke okTq TEq [OTq fkqeg!

ajb[OTe [lskrlagd sljg\j KlArq \krl!

elKelM [aKbi TEfjelKelM [OTeq oOGerq \krqege mlixD_lcxg wDjOqDmlA mpfeq oOGeqKb vIT!

sbAqg SbixIrxg wbSGmdfbe oOGejdw aek myjdwKg akT wkdweg!

wkixM Fyekr olEe oOGeq vIT okTSg!