TODAY -

wkEFOTqg akTsDjOWgExg 12 Kbq qDjkEK okiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : wkEFOTqg okBcgi WkTekEK sAwleg mgagflr (wg [pv [lW Kg [lM) xg [OE KqKgrg\kjg sAwleg [a [OTjgq 'wkEFOTqg akTsDjOWgE' xg 2 Kbq qDjkEK [OWgK [a ZKg sAwleg [Kgxg vl\jalE [aKbi alelcgi rgjldfj FOdvOA olaOe vgiapjOi (sDmkKgd xDjkErl a\k) r okirOdSDjl!

ZKg okirOdSgq qDjkEK [Kge vgiapjOi, aEfDjgwbSDjg, SbjkT mAmOi, slsDjb zgmkevgiq aWAKgir fOZkE fOZkEq aSMxg mmOE Tfgd fyqgjgq ag[OTKgir akTsDjOWkTekEKsg [OTq mOExg SbrOivkqKgi wgxeg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe FOdvOA olaOe okTSg, mliqgjdsr sKfajKgie 100% mOE Kgiqxg opeqg mpoEKg!

akTsDjOWkTekEKsg mOE myjgq ag[OTKgi 100% mOE Kgiqxg opeqg mpq [rbxbAq [Wq aSmxg sKfajKgir fZkTWrDjqrg mbwk mkS 2.67 sg [arg mbwk 38,000 xg [OTq KqKgrg\jg \kBjq oOA mOExg SbrOivkqKgiKb wkEFOTqg okBcgi WkTekEK sAwleg mgagflre wgxeg!

vkBSGw, _kGf wkrq, ebiZkT \kTWq SbEekT [a [OToMmdw okTqKgr fZkTWrDjgqKg FyxMmOEeg!

ajb[OTe WkTekEKg[lM rgKgwDmgE vN vke ZkdKg!